Поточний № 20 (1258)

23.05.2019

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

Бездоганна репутація у сфері технічного регулювання


11.04.2019

КИЇВСЬКИЙ обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації — підприємство, яке працює на ринку в сфері надання послуг в системі технічного регулювання понад 50 років. На сьогодні географія надання послуг розширена і до складу підприємства входить вже і філія, утворена в м. Києві. Державне підприємство «Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» належить до сфери управління Мінекономіки України та є державним комерційним підприємством, яке утворено з метою забезпечення реалізації економічних інтересів держави, задоволення потреб населення та суб'єктів господарювання будь-якої форми  власності в продукції, роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності та захисту прав споживачів згідно з вимогами законодавства.
До Центру входить ряд сучасних лабораторій, оснащених високоточними еталонами, спеціальним обладнанням, сучасними технічними засобами та інформаційними системами для якісного та швидкого метрологічного обслуговування всіх користувачів вимірювальної техніки. 
Основу виробничого потенціалу складає колектив підприємства, що налічує понад 150 висококваліфікованих працівників.
Відповідно до галузі метрологічної спеціалізації підприємство є провідним в Україні з метрологічного забезпечення вимірювань характеристик іонізуючого випромінювання, має у своєму розпорядженні два вторинних еталони та здійснює повірку і калібрування засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінення (установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації, спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінення, вимірювальні канали систем радіаційного контролю, радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози).
Орієнтація на випередження очікувань споживачів та постійне впровадження передових та інноваційних методів, постійне вдосконалення процесів і безперервне підвищення професійного рівня персоналу забезпечують підприємству бездоганну репутацію і підтримку відповідного іміджу.
Все це дозволяє підприємству гарантувати своїм замовникам і клієнтам високу якість послуг, що надаються, та взаємовигідну плідну співпрацю, спрямовану на виконання зобов'язань перед державою та споживачами.
Валентина ГОРДІЄНКО,
директор філії Державного підприємства «Київоблстандартметрологія».