Поточний № 10 (1420)

31.05.2023

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

Доплати медичним працівникам за роботу з ліквідації COVID-19


18.02.2021

З врахуванням суспільного інтересу щодо доплат, які повинні здійснюватися медичним працівникам за роботу з ліквідації COVID-19 начальник управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Андрій Толстогузов надав роз’яснення із цього питання
Відповідно до вимог ст. 98 КЗпП України оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів.
Оплата праці медичним працівникам встановлюється:
- Кодексом законів про працю України;
- Законом України «Про оплату праці»;
- постановою Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі – постанова № 1298);
- постановою Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28.12.2016 № 1037(далі – постанова № 107);
- умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за № 1209/11489 (далі – наказ № 308/519) та іншими нормативно – правовими актами України.
Згідно з п. 1.4 наказу № 308/519 оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки), або в залежності від виконання норм виробітку і відрядних розцінок з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених діючим законодавством. Заробітна плата працівника граничними розмірами не обмежується.
До того ж, наказом № 308/519 крім надбавок та доплат встановлені інші питання оплати праці, зокрема оплата праці у нічний час та за роботу у святкові дні.
Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 23.03.2020 № 246 (далі – постанова № 246) встановлено, що на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – коронавірусна хвороба (COVID-19), визначений Кабінетом Міністрів України в акті про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до завершення здійснення зазначених заходів встановлюється додаткова доплата у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат та надбавок.
Відповідно до вимог ст. 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.
Структура заробітної плати визначена ст. 2 Закону України «Про оплату праці», а саме: заробітна плата складається з основної заробітної плати, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
Основна заробітна плата. Це – винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата. Це – винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.
До того ж, оплату роботи у святкові дні віднесено до фонду додаткової заробітної плати п. 2.2.4 розділу 2 інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України 13.01.2004 № 5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713.
Відповідно до вимог ст. 12 Закону України «Про оплату праці» оплата праці за роботу у святкові, неробочі та вихідні дні визначена, як норма оплати праці, яка разом з іншими нормами та гарантіями в оплаті праці, є мінімальними державними гарантіями.
Оскільки оплата праці за роботу у святкові та неробочі дні є складовою заробітної плати та мінімальною державною гарантією, то оплата праці за роботу у святкові та неробочі дні включається до заробітної плати на яку нараховується додаткова доплата у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат та надбавок, встановленої на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 постановою № 246.