Поточний № 15 (1425)

29.09.2023

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

Матеріальне забезпечення застрахованих осіб


24.02.2011

Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 р. № 26 затверджено “Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 року за № 111/18849.
Цей Порядок визначає умови фінансування Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд) страхувальників для надання ними матеріального забезпечення, передбаченого ст. 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240 (далі – Закон), за видами: допомога по тимчасовій втраті працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах, допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).
Фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення найманим працівникам здійснюється районними, міжрайонними, міськими виконавчими дирекціями відділень Фонду (далі – робочі органи Фонду).
Підставою для фінансування страхувальників-роботодавців робочими органами Фонду є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами.
У разі виникнення страхового випадку із застрахованою особою на підставі поданих документів, передбачених ст. 51 Закону, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства з урахуванням вимог Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду від 23.06.2008 р. № 25 (із змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.07.2008 р. № 636/15327, приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі.
На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення матеріального забезпечення страхувальник-роботодавець нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок.
Для отримання коштів Фонду для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, нарахованого страхувальником, страхувальник звертається до робочого органу Фонду за місцем обліку в органі Фонду або за місцем обліку, зазначеним в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування (для зареєстрованих після 01.01.2011 р.). (далі – місце обліку) із заявою-розрахунком за підписом керівника та головного бухгалтера, засвідченою печаткою підприємства.
Заява-розрахунок готується у двох примірниках, один з яких разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника, а другий подається до робочого органу Фонду.
При опрацюванні заяви-розрахунку робочі органи Фонду перевіряють правильність заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, дані про сплату ним єдиного внеску.
Робочі органи Фонду здійснюють фінансування страхувальників протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку.
Після надходження суми коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника, останній зобов’язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення у строки, визначені у ст. 52 Закону.
У разі, якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування, протягом трьох робочих днів.
Звертаємо увагу страхувальників на наступне: «Заява-розрахунок» направляється тільки після прийняття комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, установи, організації рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі та проведення його нарахування; при заповненні колонки 5 «Причина непрацездатності» таблиці, розміщеної на зворотному листі «заяви-розрахунку», вносяться тільки ті шифри, які визначені безпосередньо у назві цієї колонки, при цьому вони повинні відповідати відображеним у листках непрацездатності в розділі «Причина непрацездатності», тобто з тих причинах непрацездатності, виплати допомог з яких можуть проводитись за кошти Фонду; «Заява-розрахунок» як офіційний документ повинна мати вихідний номер та дату.
Бланк заяви-розрахунку, а також консультацію фахівців можна отримати у Дніпропетровській РВД ДОВ ФСС з ТВП або за телефонами: 35-49-18, 35-49-17.

Лілія СОКОЛОВА,
директор Дніпропетровської РВД ДОВ ФСС з ТВП.