Поточний № 7 (1395)

23.05.2022

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

Про військовий облік жінок


13.05.2022

Восени минулого року суспільство було обурене новиною
про обов’язок жінок ледь не всіх спеціальностей та професій
стати на військовий облік. У відповідь на прояв громадської
думки Міністерством оборони було анонсовано значне
звуження переліку категорій жінок, які підлягають
військовому обліку. Тож розберемося, хто з жінок є
військовозобов’язаною. Законом України від 25.03.1992 р.
№ 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу»
(далі – Закон № 2232) визначено правове регулювання
відносин між державоюі громадянами України у зв’язку
з виконанням ними конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України та загальні засади проходження в Україні військової служби.
Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військовообліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних
Ч. 11 ст. 1 Закону № 2232.
Тобто жінки зобов’язані стати на військовий облік, якщо:
мають спеціальність або професію, що входить до відповідного переліку;
придатні до служби за віком (мають вік від 18 до 60 років) та станом здоров’я. Нагадаю, граничний вік перебування на військовій службі встановлюється (ст. 22 Закону № 2232): ü для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – до 45 років;
для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – до 50 років;
для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – до 55 років;
для військовослужбовців молодшого офіцерського складу – до 45 років;
для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполков[1]ників (капітанів 2 рангу) – до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) – до 55 років;
для військовослужбовців вищого офіцерського складу – до 60 років.
 
Які є переліки та як їх розуміти
Власне, переліків два:
1 – Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, затверджений наказом Міноборони від 11.10.2021 р. № 313 в редакції наказу Міноборони від 07.02.2022 р. № 35 (далі – Перелік 1);
2 – Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, затверджений наказом Міноборони від 07.02.2022 р. № 35 (далі – Перелік 2).
ПЕРЕЛІК 1
До Переліку 1 увійшли 14 категорій спеціальностей і 7 категорій професій, власниці яких безпосередньо зобов’язані стати на військовий облік. Наведемо деякі спеціальності, що увійшли до Переліку 1 і які, ймовірно, можуть мати працівниці сільгосппідприємств:
хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;
технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
технології медичної діагностики та лікування;
ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;
видавництво та поліграфія;
психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення. Спеціальність визначається освітою.
Тобто жінки, у яких в документі про освіту зазначена одна з перелічених у Переліку 1 спеціальностей, зобов’язані стати на військовий облік.
Крім спеціальностей, в Переліку 1 зазначені, зокрема, такі професії:
професіонали в галузі ветеринарної медицини, ветеринари, асистенти ветеринарів, допоміжний персонал у галузі ветеринарії;
менеджери (управителі) на пошті та зв’язку, службовці, що зайняті на пошті та подібними роботами;
кухарі;
перекладачі та усні перекладачі.
Професія визначається займаною посадою. Кожна посада, на яку приймається працівник, належить до тієї чи іншої професії відповідно до Державного класифікатора професій ДК 003:2010.
З наведеного вбачається, що здобуття відповідної освіти само по собі тягне обов’язок стати на військовий облік. Навіть якщо таку освіту працівниця здобула 20 років тому і жодного дня не працювала за фахом. Робота за відповідною професією також тягне обов’язок стати на військовий облік незалежно від того, чи має працівниця відповідну освіту.
ПЕРЕЛІК 2
До Переліку 2 увійшли 35 категорій спеціальностей та 76 категорій професій. Це ті спеціальності та професії, які мають спорідненість із військово-обліковими спеціальностями та (теоретично!) можуть бути корисними для армії. Передбачається, що цей перелік має бути відносно стабільним та не переглядатись.
Перелік 1 має переглядатися щороку до 1 березня, і в нього можуть додаватися нові спеціальності та професії, але лише з тих, що вже визначені у Переліку 2.
Якщо спеціальність чи професія жінки-працівника є в Переліку 2, але її немає в Переліку 1, то жінці не потрібно ставати на військовий облік.
Такий обов’язок може в неї виникнути у майбутньому лише після внесення відповідних змін до Переліку 1.
Коли роботодавцям потрібно визначати необхідність стати на військовий облік жінці?
Взяття жінок на облік за Переліком 1 має розпочатися з 1 жовтня 2022 року (п. 3 наказу Міноборони від 07.02.2022 р. № 35). З цієї дати:
жінки, які мають відповідну спеціальність/професію, зобов’язані стати на військовий облік і надати відповідні документи роботодавцю;
роботодавці при прийнятті на роботу жінок, за аналогією з чоловіками, повинні встановити, чи є у них обов’язок стати на військовий облік, і якщо так – вимагати у працівниці відповідного документа про постановку на облік. Приймання на роботу без таких документів буде вважатись правопорушенням з боку роботодавця (але обіцяють, що принаймні до кінця 2022 року штрафувати за такі порушення не будуть).
Що ж до працівниць, які вже працюють на підприємстві, то з 01.10.2022 р. кадрові служби (або працівники, що відповідають за кадрові питання) повинні вимагати від працівниць, які підлягають постановці на військовий облік, надання документів про постановку на військовий облік.
Після цього вони мають відображати інформацію про жінок-військовозобов’язаних у документації з військового обліку, що здійснюється роботодавцем відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою КМУ від 07.12.2016 р. № 921.
Оскільки з 1 жовтня 2022 року лише розпочнеться процес постановки жінок на військовий облік, було б логічно, аби законодавець визначив строк, протягом якого відповідні процедури мають бути здійснені, і лише після завершення цього строку вживав заходів до порушників – як до самих жінок, які не стали на військовий облік, так і до роботодавців.
На сьогодні такий строк не визначений, але очікуємо визначення його найближчим часом (найімовірніше, цей строк буде не меншим, ніж до кінця 2022 року).
А доки радимо роботодавцям підготуватися – зібрати серед працівниць інформацію про їхню освіту, якщо такої інформації у роботодавця немає або вона є неповною, та сформувати попередні списки тих, хто підлягає військовому обліку.
 
Чи відправлять жінку-військовозобов’язану на фронт?
По-перше, військовий облік не тотожний військовій службі. По-друге, військова служба не означає обов’язкову участь у бойових діях на передовій.
Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави лише у воєнний час. У мирний час такі жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом) (ч. 12 ст. 1 Закону № 2232).
Отже, сам по собі факт перебування на військовому обліку не означає призов. Більш того, ст. 23 Закону України від 21.10.1993 р. № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначає переліки підстав для відстрочки від призову під час мобілізації і поширюється як на чоловіків, так і на жінок.
Наведу основні категорії жінок, які не можуть бути призвані під час мобілізації проти своєї волі, тобто вони можуть бути призвані до служби лише за їх згодою:
визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;
на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
які виховують дитину, хвору на тяжкі захворювання;
на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
зайняті постійним доглядом за хворим чоловіком, дитиною, а також батьками, які за висновком медичної комісії потребують постійного догляду;
які мають чоловіка із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків чоловіка із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.
Яка послідовність дій жінки, що зобов’язана стати на військовий облік?
Розберемо послідовність дій, якої має дотримуватись жінка, аби виконати вимоги законодавства щодо постановки на військовий облік. Вхідні дані – 35 років, дві освіти за спеціальностями «Правознавство» та «Менеджмент організацій», працює юристом на сільгосппідприємстві.
 
КРОК ПЕРШИЙ
Визначаємось, чи є обов’язок стати на військовий облік.
Як не дивно, але як юрист зі спеціальністю «Правознавство» працівниця наразі армії не потрібна, зважаючи на Перелік 1. Але споріднена професія є у Переліку 2 (керівники юридичних підрозділів, менеджери (управителі) з права, професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності, наукові співробітники (правознавство), адвокати та прокурори). Тож щороку потрібно переглядати Перелік 1, чи не включено до нього її професію (юрист).
Проте до Переліку 1 входить спеціальність «Менеджмент», і з огляду на те, що жінка має відповідну освіту, у неї з 01.10.2022 р. виникне обов’язок стати на військовий облік.
 
КРОК ДРУГИЙ
Звернення до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше – районного (міського) військового комісаріату) за зареєстрованим місцем проживання для постановки на облік.
Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних затверджений постановою КМУ від 07.12.2016 р. № 921. Одразу зазначу, що цей Порядок не передбачав постановку на облік жінок, і до нього обов’язково будуть внесені зміни до 1 жовтня 2022 року.
 
КРОК ТРЕТІЙ
Після звернення для постановки на облік працівницю мають направити на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби. Така перевірка стану здоров’я регламентована Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим наказом Міноборони від 14.08.2008 р. № 402.
На мій погляд, це Положення також не передбачало медичний огляд жінок і однозначно вимагає доопрацювання. Наприклад, воно визначає, що кожен призовник оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за наявності медичних показань – і лікарями інших спеціальностей.
Як бачимо, вимоги про огляд призовника лікарем-гінекологом немає, хоча для визначення стану здоров’я жінки висновок цього лікаря є очевидно необхідним.
Військово-лікарська комісія – то окрема тема, на якій ми не будемо зупинятись в цій статті. Зазначу лише, що в результаті комісія має зробити один із таких висновків:
придатна до військової служби;
тимчасово непридатна до військової служби, потребує лікування;
непридатна до військової служби в мирний час, обмежено придатна у воєнний час;
непридатна до військової служби з виключенням з військового обліку.
Жінка, щодо якої складено висновок про непридатність, виключається з військового обліку.
 
КРОК ЧЕТВЕРТИЙ
Отримання військового квитка. Власне, постановка на військовий облік на цьому завершена. Отриманий військовий квиток працівниця має надати своєму роботодавцеві.
 
ВИСНОВОК
На сьогодні жінкам варто визначитись, чи належать вони до категорій тих, хто підлягає військовому обліку. Про здійснення будь-яких інших дій говорити зарано. Постановка на військовий облік жінок буде розпочата лише 1 жовтня 2022 року (якщо не буде відтермінована на пізніший строк, враховуючи зайнятість військових комісаріатів більш терміновими питаннями), і я прогнозую значні зміни у процедурі постановки на облік до того часу.
Дар’я ТАРАСЕНКО, адвокатка.
Журнал «АГРОPRO».