Поточний № 12 (1301)

30.03.2020

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

Зміни у сфері вищої школи


29.01.2020

Новий закон «Про зміни у вищій школі» дав старт низці інновацій, які торкнуться усіх – і абітурієнтів, і студентів, і викладачів, і навіть управлінців вищої ланки, тобто ректорів.
Розглянемо все по черзі.
АБІТУРІЄНТИ
Мотиваційний лист 
Це той інструмент, який стимулюватиме вступників до свідомого вибору фаху. Його вага при вступі не перевищуватиме 1% від конкурсного балу, однак мотивуватиме абітурієнтів більш ретельно ставитись до бачення себе у професії. Передбачається, що приймати та оцінювати мотиваційні листи у вишах будуть перед початком сесії ЗНО, тобто тоді, коли вступники ще не знатимуть свої бали за незалежне тестування.
Конкурс творчих або фізичних здібностей
Його вага у конкурсному балі може сягати 60%.
Договір
Його будуть укладати виші і з контрактниками, і з бюджетниками. У договорі будуть прописані права та обов’язки студентів.
 
СТУДЕНТИ
Плагіат
За академічну недоброчесність студенти будуть жорстко каратися. Плагіат або фальсифікації, знайдені у кваліфікаційній  роботі, будуть підставою для відкликання диплому.
Подвійні програми
На другому (магістерському) рівні вищої освіти виші зможуть створювати міждисциплінарні освітньо-наукові програми з двох спеціальностей. 
Дуальна освіта
Вона передбачає поєднання навчання осіб у закладах вищої освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації на основі договору. Здобувач вищої освіти зможе вчитися і працювати, виконуючи свої посадові обов’язки. 
 
РЕКТОРИ ВНЗ
Цільові показники ефективності
Вони будуть включені в контракти керівників вишів, які, як і раніше, обиратимуться на посади. Формуванням таких показників займатиметься Міністерство освіти та науки на базі конкурсних програм кандидатів. Цілі у програмах потенційних ректорів стануть індикаторами їхньої ефективності. Якщо цілі не будуть досягнуті, МОН матиме підставу, щоб розірвати контракт. 
 
ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
Дослідницький університет
Такий статус надаватиметься закладу вищої освіти, що забезпечує розвиток держави в певних галузях знань, поєднує освіту, науку та інновації і має визнані наукові здобутки. Що зможе робити дослідницький університет? Створювати разові спецради із захисту дисертацій, приймати остаточні рішення про присудження наукових ступенів, у пріоритетному порядку отримувати фінансування.
Скасування диплома державного зразка
Вишам пропонується видавати випускникам дипломи зразка, затвердженого їхніми Вченими радами.
Ліцензування
Воно буде проходити онлайн через електронні бази, що зробить процес прозорішим та допоможе уникнути низки бюрократичних процедур. Для більше, ніж 100 спеціальностей ліцензування скасовується. Натомість більше уваги приділятиметься так званим «регульованим спеціальностям», серед яких правники, медики, атомні енергетики, військові тощо. Вимоги до освітньої діяльності ВНЗ, що готують студентів за такими спеціальностями, значно посиляться. 
 
ФІЛІЇ
Їх не можна буде створювати у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Ті, що зараз працюють, будуть реорганізовані або закриті до 1 липня 2021 року.
Марія БУТИРІНА,
доктор наук із соціальних комунікацій, професор, 
завідувач кафедри масової та  міжнародної 
комунікації ДНУ ім. О. Гончара.