Поточний № 4 (1431)

23.04.2024

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

Дніпропетровська обласна карантинна лабораторія


30.06.2011

Для своєчасного визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання і прийняття фітосанітарних заходів наказом № 96 від 04.06.2003 Головної державної інспекції з карантину рослин України була створена Дніпропетровська обласна карантинна лабораторія. У 2010 році спеціалістами Укрголовдержкарантину та УДЦСС «Украгростандарт-метрологія» була проведена чергова атестація лабораторії на право проведення ентомологічної, мікологічної, фітогельмінтологічної, гербологічної та бактеріологічної фітосанітарних експертиз.
Лабораторія відповідає за виконання комплексу заходів, спрямованих на охорону території України від занесення карантинних та інших шкідливих організмів, які можуть завдати значної шкоди народному господарству, своєчасне виявлення та надання рекомендацій щодо локалізації та ліквідації карантинних організмів; запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів з карантинної зони в регіони, де вони відсутні. Лабораторія здійснює державний контроль за дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів з карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об’єктів регулювання.
Основними завданнями лабораторії є своєчасне та якісне проведення фітосанітарної експертизи згідно з методиками та ДСТУ, надання допомоги державним інспекторам при проведенні доглядів та відбору зразків об’єктів регулювання, контрольні обстеження 3-кілометрових зон міжнародних аеропортів, ботанічного саду, надання методичних рекомендацій інспекторам, поповнення колекційного фонду лабораторії та міжрайонних пунктів, пропаганда знань з карантину рослин серед населення.
На даний час в лабораторії працюють завідувач і такі спеціалісти: ентомолог, герболог, міколог, фітогельмінтолог, бактеріолог та технік. Для проведення фітосанітарної експертизи лабораторія оснащена сучасною матеріально-технічною базою, оргтехнікою, спеціальною літературою, колекційним матеріалом, наочними посібниками.

Спеціалісти лабораторії мають доступ до мережі інтернет, де оперативно ознайомлюються з інформацією Укрголовдержкарантину, міжнародних організацій з карантину та захисту рослин, освоїли та працюють у програмі 1S 8.
Спеціалісти лабораторії мають відповідний рівень освіти, постійно підвищують свою кваліфікацію в ЦНДКЛ, зональних карантинних лабораторіях, інститутах післядипломної освіти, вивчають ділову українську та спеціальну англійську мови.
Для пропаганди знань з карантину рослин спеціалісти лабораторії публікують статті в періодичних виданнях, готують листівки, беруть участь у науково-практичних конференціях, проводять стажування студентів аграрних вузів.

Цифри і факти
За 2010 рік фахівцями Державної інспекції з карантину рослин по Дніпропетровській області доглянуто вітчизняних об'єктів регулювання - 890134,8 т; доглянуто при вивезенні об'єктів регулювання за межі країни - 297523 т; доглянуто імпортованих об‘єктів регулювання - 281055,4 т; доглянуто імпортований посадковий матеріал та частини рослин - 5719359 шт.; видано 33562 фітосанітарних сертифікати, 23771 карантинний сертифікат; з метою держнагляду здійснено 4109 перевірок; зареєстровано 615 підприємств. За п’ять місяців поточного року доглянуто вітчизняних об'єктів регулювання - 281219,8 т; доглянуто при вивезенні об'єктів регулювання за межі країни - 87711,9 т; доглянуто імпортованих об‘єктів регулювання - 501490,91 т; видано 13770 фітосанітарних сертифікатів, 9974 карантинних сертифікати; з метою держнагляду здійснено 490 перевірок; зареєстровано 204 підприємства.

Катинна інспекція залишається одним із контролюючих органів, які мають право перевіряти суб‘єкти господарювання.
ВІДПОВІДНО до вимог Законів України “Про карантин рослин” та “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, Постанови Кабінету Міністрів України № 947 “Про розподіл суб’єктів господарювання за ступенем ризику” в 2011 р. плани перевірок затверджуються начальником інспекції щоквартально. Це дає змогу інспекторам більш точно спланувати свою роботу на поточний квартал.
Так, на перший квартал було заплановано і здійснено 60 планових перевірок, на другий - 192 перевірки.
Основними суб’єктами господарювання, які перевірялися та перевірки яких зараз тривають, є залізничні станції Придніпровської залізниці, великі продуктові магазини, так звані супермаркети, насіннєві господарства та, починаючи з квітня, елеватори і переробні підприємства.
Аналізуючи акти планових перевірок, можна зробити висновок, що порівняно з 2009-2010 рр. значна частина підприємств більш ретельно дотримується правил фітосанітарного контролю та здійснює фітосанітарні заходи. За результатами проведених перевірок на підставі актів складено лише 8 розпоряджень про усунення виявлених порушень та незначна кількість адмінпротоколів на відповідальних осіб.
Перевірки кількох суб’єктів господарювання, зокрема “Дніпровський млиновий комбінат”, “Дніпровський тепличний комбінат”, здійснювались спеціалістами інспекції комісійно.
Як і раніше, одним із показників плідної роботи державних інспекторів залишається кількість складених протоколів за ст. 105-106 та 18826 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За перше півріччя 2011 р. до адміністративної відповідальності притягнуто 197 посадових та фізичних осіб
На виконання наказу Облдержкарантину протягом квітня-травня були проведенні контрольні перевірки закріплених за інспекторами ринків, в результаті яких до адміністративної відповідальності притягнуто 3 директорів ринків та 131 фізичну особу. Характерними порушеннями, які виявлені при перевірці ринків, в усіх випадках є порушення розділу 6 “Правил фітосанітарного контролю”, а саме відсутність актів фітосанітарного контролю та висновків фітосанітарної експертизи.