Поточний № 4 (1431)

15.06.2024

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

Видавництво


Видавництво ПП “Сільські новини”

Свідоцтво про внесення суб‘єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 2825, видане Держкомітетом телебачення і радіомовлення України 16.04.2007 року.

ВИДАЄМО

Всеукраїнську щотижневу газету "Сільські новини"

Тираж - 15 тисяч, формат A3, 16 сторінок Категорія читачів - керівники та спеціалісти АПК, фермери, підприємці, селяни

Передплатний індекс 33807 у Каталозі видань України

ВИГОТОВЛЯЄМО

книги, брошури, каталоги, буклети, листівки, календарі Надаємо редакційно-видавничі послуги:

- рекламно-інформаційні

- розробка дизайну, стилю

РЕКЛАМНІ ПОСЛУГИ

з розміщення реклами в періодичних виданнях України Повний комплекс послуг, включаючи виготовлення тиражу й доставку.