Поточний № 5 (1432)

20.07.2024

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

Допомога по безробіттю в Україні


24.10.2013

Нерідко можна почути, що допомога по безробіттю - це фінансування тих, хто не хоче працювати, а, отже, закладає підґрунтя для дармоїдства. З цим ніяк не можна погодитися. Необхідність такої допомоги очевидна, без неї люди, які не можуть знайти роботу, потрапили б у безвихідь, а, отже, зросла б напруга у суспільстві, що могло призвести до соціальних вибухів.
Помиляються й ті, хто вважає, що фінансування безробітних державою застосовується тільки в Україні. Сьогодні в більшості країн світу є та чи інша форма допомоги по безробіттю, проте умови і строки призначення в різних країнах різні.
В Німеччині, наприклад, запроваджено два види допомоги по безробіттю. За базовим (alg2), метою якого є забезпечення прожиткового мінімуму, допомога виплачується людині, яка шукає роботу, до тих пір, доки вона її знайде. Існує також допомога alg1, що виплачується терміном від шести місяців до двох років і складає від 60 до 67 відсотків останнього заробітку. Для її призначення необхідно виконати значно більшу кількість умов, ніж для alg2. У Німеччині суворо контролюють дотримання умов одержувачем допомоги, в разі їх порушення накладаються штрафи. Скрупульозно там підходять і до її призначення, тож махлювати у цій сфері нереально.
В США термін виплати допомоги по безробіттю - від 7 до 8 місяців; обсяг її не перевищує 47 відсотків від останньої заробітної плати.
В Україні ж - свої правила. Нагадаємо про деякі з них, враховуючи запитання читачів.

Скоротили мою посаду. Відразу знайти роботу не вдається. Отже, розраховую на допомогу по безробіттю. Коли я зможу її отримати?
Іван Слободян, м. Павлоград, Дніпропетровська область.

Насамперед вам необхідно отримати статус безробітного. Тож зверніться до будь-якого зручного для відвідування центру зайнятості – незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування. Для того, щоб отримати статус безробітного, необхідно подати паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, облікову картку платника податків, трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військовий квиток, диплом або інший документ про освіту.
Окремі категорії осіб надають також інші документи. Приміром випускники вузів, які навчалися за державним замовленням і звернулися протягом одного року з дня закінчення навчання, - направлення на роботу, довідку про надання можливості самостійного працевлаштування, а контрактники - довідку навчального закладу про підтвердження форми навчання.
Згідно з чинним порядком людина, яка через відсутність роботи не має заробітку і звернулася до територіального органу державної служби зайнятості в пошуках роботи, отримує статус безробітного з першого дня реєстрації в центрі за умови відсутності для неї відповідної роботи. А допомога по безробіттю призначається з 8-го дня після реєстрації особи у центрі зайнятості. Проте тим, хто звільнився за власним бажанням без поважних причин, доведеться чекати на цю виплату 90 днів - виплата починається з 91-го календарного дня.
Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 198.
Перелік осіб, яким надається статус безробітного містить частина перша статті 43 Закону України «Про зайнятість населення». Це не тільки працездатні громадяни до призначення пенсії, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів, а й, приміром, особи, молодші 16-річного віку, які працювали і були звільнені у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема, припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

На який розмір грошової допомоги по безробіттю можна розраховувати?
Юрій Котляр, смт Зачепилівка,
Харківська область.

Розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу, а також від того, скільки застрахована особа пропрацювала протягом року до того, як втратила роботу на умовах повного або неповного робочого дня (тижня), сплачуючи страхові внески. Якщо не менше 26 календарних тижнів, то розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до її середньої заробітної плати (доходу).
Так, при наявності страхового стажу до 2 років розмір допомоги по безробіттю становить 50 відсотків середньої заробітної плати; від 2 до 6 років - 55 відсотків; від 6 до 10 років - 60 відсотків; понад 10 років - 70 відсотків.
Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: у перші 90 календарних днів безробіття у розмірі 100 відсотків встановленого розміру допомоги; протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків; у подальшому - 70 відсотків.
Однак є й обмеження щодо розміру допомоги. Так, вона не може бути меншою для цих осіб з 1 жовтня - 860 гривень, а з 1 грудня - 872 гривні, з 1 січня 2014 року - 882 гривні і бути більшою чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогодні максимальна сума допомоги складає 4 588 гривень, а з 1 грудня – 4 872 гривні.
До речі, на інтернет-порталі державної служби зайнятості можна знайти калькулятор розрахунку допомоги по безробіттю.
Що ж до застрахованих осіб, які не відпрацювали протягом року 26 тижнів, а також осіб, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більше 6 місяців) перерви, та застрахованих осіб, звільнених з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України, то для них встановлено допомогу у розмірі прожиткового мінімуму.
Порядок обчислення середньої заробітної плати встановлено Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266.
Допомогу по безробіттю можуть отримувати і незастраховані особи (молодь з числа випускників навчальних закладів). Для них, а також для тих, хто має право на допомогу по безробіттю без урахування страхового стажу (особи, які мали тривалу перерву в роботі, та інші), розмір мінімальної допомоги по безробіттю становить 544 гривні.

Яка тривалість виплати допомоги по безробіттю?
Олена Книш, смт. Гоностаївка, Херсонська область.


Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років; для молоді, яка закінчила або припинила навчання, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце - 180 календарних днів; для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) - 720 календарних днів. Однак, варто звернути увагу, що за певних обставин цей строк може скоротитися, наприклад до 90 днів, якщо особа приховувала відомості про влаштування на тимчасову роботу.

Як отримати допомогу на власний бізнес?
Марина Остапченко, м. Бровари, Київська область.

Дійсно, державна служба зайнятості може видати стартовий капітал на власний бізнес. Так, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» передбачає одноразову виплату для організації безробітним підприємницької діяльності. Для цього необхідно, щоб особі, яка бажає стати підприємцем, виповнилося 18 років, а на ринку праці для неї була відсутня відповідна робота. Однак варто знати, що її не вдасться отримати тим, кому допомога по безробіттю скорочувалась або припинялась, або вони вже були зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності протягом двох років.
Одноразова виплата здійснюється у розмірі допомоги по безробіттю конкретній особі у розрахунку на рік. Якщо ж безробітний вже отримав частину призначеної допомоги по безробіттю, то виплачується її залишок.
Одноразова виплата безробітним допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності здійснюється центрами зайнятості в межах коштів, передбачених для цього бюджетом фонду.
Для розгляду питань щодо отримання допомоги безробітний подає до центру зайнятості заяву про надання допомоги та бізнес-план.

Навчаюсь на денному відділенні університету, отримую пенсію по втраті годувальника. Нещодавно у мене з’явилася можливість підробітку без відриву від навчання. Чи отримуватиму я пенсію в разі працевлаштування?
Валерій Голодюк, м. Красноград,
Харківська область.


Згідно зі статтею 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - закону) пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї. Непрацездатними членами сім’ї, зокрема, вважаються діти померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих, навчальних закладах, до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.
Будь-яких обмежень щодо права на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника в разі працевлаштування чинним законодавством не передбачено. Якщо одночасно з роботою буде продовжено навчання за денною формою, право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника залишиться. В разі переведення на навчання за будь-якою іншою формою навчання, окрім денної, право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника буде втрачено.
Працевлаштування може вплинути на розмір пенсії, зокрема, на її індексацію, але загальний розмір пенсійної виплати становитиме не менше прожиткового мінімуму, визначеного законом для осіб, які втратили працездатність. Згідно з пунктом 12 порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, у разі працевлаштування (навчання) особи, якій призначено пенсію, такою особою протягом 10 днів надається до органу, що призначає пенсію, довідка про прийняття на роботу (навчання). Надалі, для проведення індексації подається довідка про розмір заробітної плати (стипендії) з урахуванням індексації.

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Нагадуємо, що кожен з вас може скористатись юридичною допомогою, яку надає газета «Сільські новини». Для цього слід чітко сформулювати своє запитання і з поміткою «Юридична консультація» направити його звичайною поштою, або ж електронною (snovred@gmail.com).