Поточний № 5 (1432)

14.07.2024

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

Компетентність заради державних інтересів


26.06.2015

 

Державна фітосанітарна інспекція – компетентний орган, відповідальний за реалізацію державної політики у сфері карантину та захисту рослин.

 


Шановні колеги! 30 червня 1993 року – день, коли Верховна Рада прийняла Закон України «Про карантин рослин». Від імені Державної фітосанітарної інспекції Дніпропетровської області вітаємо всіх із професійним святом – Днем карантину рослин!

Державна фітосанітарна інспекція Дніпропетровської області утворена шляхом злиття Державної інспекції з карантину рослин та Державної інспекції захисту рослин, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року №125 «Про утворення територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби». Її основним завданням є реалізація повноважень Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України на території Дніпропетровської області, державної політики у сферах карантину та захисту рослин.
Серед першочергових завдань Державної фітосанітарної інспекції Дніпропетровської області – охорона території області від занесення регульованих шкідливих організмів, локалізація та ліквідація і неуможливлення розповсюдження існуючих шкідливих організмів.
У зв’язку із зростанням експортно-імпортних операцій, географія країн-експортерів розширюється, збільшується також і видовий склад імпортованої продукції. Все більше завозиться в Україну екзотичних фруктів, овочів, квітково-декоративних, лісових та інших культур, з якими можливе завезення регульованих шкідливих організмів (шкідники, збудники хвороб рослин, насіння бур’янів), які відсутні на території нашої держави і можуть завдати величезних збитків сільськогосподарському виробництву. Тому своєчасно виявити і не допустити занесення їх на територію України - одне з основних завдань Державної фітосанітарної інспекції.
Отже, зростає і відповідальність служби за виконання вимог щодо сертифікації об’єктів регулювання при експорті, зокрема, це інформація стосовно фітосанітарного стану території України, оцінка фітосанітарного стану рослинної продукції відповідно до міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів, а також виконання фітосанітарних вимог країн-імпортерів.
Не можна обійти увагою і офіційне членство України у СОТ. Вступ України до СОТ є важливою передумовою для того, щоб Україна в перспективі мала реальні шанси для приєднання до Європейської Спільноти. Сьогодні Європейський Союз висуває жорсткі вимоги відносно показників безпеки та якості продукції, в тому числі і рослинного походження, а це у значній мірі впливає на просування вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовий ринок.
Угода СОТ/СФЗ стосується захисту життя і здоров’я людей, тварин та рослин від ризиків, що несуть паразити, збудники хвороб, шкідливі домішки та складові у їжі, напоях чи кормах. Угода СФЗ не встановлює конкретні заходи санітарного чи фітосанітарного контролю, проте містить ряд загальних положень та принципів щодо застосування державою таких заходів з метою уникнення відповідних ризиків.
Неможливо недооцінити значення служби прогнозування, яка організовує систематичні спостереження за розвитком шкідливих об’єктів, веде облік заражених ними площ, на основі спостережень забезпечує регулярну інформацію і оповіщення землекористувачів про терміни проведення захисних заходів, визначає їх доцільність та ефективність. Доречно зазначити, що службою прогнозу в співпраці з науковцями щорічно видається «Прогноз фітосанітарного стану агроценозів Дніпропетровської області та рекомендації щодо захисту рослин», який є практичним посібником для товаровиробників.
Серед найважливіших факторів, які найбільш негативно впливають на врожайність сільськогосподарських культур, є висока забур’яненість посівів. Особливо небезпечним є поширення амброзії полинолистої на землях соціально-побутового призначення, що викликає різке підвищення алергійних захворювань людей під час цвітіння амброзії.
З метою приведення в належний фітосанітарний, екологічний та естетичний стан території Дніпропетровської області, зменшенні кількості випадків захворювання на алергію серед населення, пов’язаних з цвітінням амброзії, підвищенні ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, посиленні уваги широких верств населення та громадськості до існуючої проблеми шляхом популяризації знань та роз’яснень щодо шкідливості бур’яну – алергену рішенням Дніпропетровської обласної ради від 23 березня 2012 № 259-12/VI затверджена Регіональна програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних організмів на території Дніпропетровської області протягом 2012-2026 років.
Україна з давніх-давен славилась добрими, талановитими та працьовитими людьми. Завдяки «золотим рукам», мудрості та досвідченості аграріїв живе наша українська нива. Нехай ваша важлива праця на благо рідної Батьківщини та українського народу буде плідною, професійною та натхненною!

Василь ПРИХОДЬКО,
начальник Державної фітосанітарної інспекції Дніпропетровської області.