Поточний № 4 (1431)

18.06.2024

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

Можливість скористатися публічною інформацією


13.12.2012

Законом України "Про доступ до публічної інформації" визначено право кожного на доступ та гарантії дотримання прав на надання публічної інформації.

Дніпропетровська міжрайонна ДПІ володіє певною інформацією, що була отримана або створена в процесі виконання своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством. Така інформація є публічною.

Законом передбачено, що запитувачами інформації є юридичні, фізичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, які подають запити за встановленою формою. Податковий орган зобов’язаний надавати відповіді на такі запити з дотриманням Порядку, затвердженого відповідним Законом.

Зокрема, запити на забезпечення публічною інформацією повинні подаватися в усній, письмовій чи іншій формі на вибір запитувача (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). На конверті повинна бути зазначена позначка «Публічна інформація», яка ідентифікує запитувану інформацію.

При поданні письмового запиту, запитувач може скористатися формою, яку можна отримати в ЦОПП Дніпропетровської МДПІ або на офіційному веб-сайті ДПС у Дніпропетровській області (www.dpa.dp.ua) у рубриці «Доступ до публічної інформації».

Запити на інформацію повинні обов’язково містити:

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача;

- поштову адресу; адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

При недотриманні хоча б однієї із вказаних умов, податковим органом може бути відмовлено у задоволенні такого запиту.

Запитувачам також варто знати, що відповідь на запит надається у спосіб, обраний ним самим, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту. Проте існує виняток, який стосується надання великого обсягу інформації, або інформацією володіє декілька підрозділів МДПІ. Тоді строк розгляду запиту подовжується до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Крім того, податковим органом може бути відмовлено у задоволенні запиту, якщо запитувана інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова інформація). У цьому випадку запитувачу протягом п’яти робочих днів готується вмотивована відповідь про відмову у наданні запитуваної інформації.

Запити на забезпечення публічною інформацією можуть подаватися до Дніпропетровської МДПІ в усній, письмовій чи іншій формі на вибір запитувача:

- поштою на адресу: 52005 с. Ювілейне, вул. Теплична, 13 (з позначкою на конверті «Публічна інформація»); факсом : 374-93-62;

- за телефоном: 374-88-28;

- електронною поштою: dmdpi@dnp.ukrpack.net.

Для цього необхідно заповнити необхідну форму, яка відповідає обраному варіанту (зразки форм знаходяться на інформаційному стенді у приміщенні ЦОПП, або на сайтах облДПС www.dpa.dp.ua та ДПС України www.sts.gov.ua під рубрикою «Доступ до публічної інформації»).

З метою реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації», в приміщенні Центру обслуговування платників податків обладнано окрему кімнату для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію (к. 12 ЦОПП).

Своєю можливістю отримання публічної інформації від Дніпропетровської МДПІ протягом десяти місяців поточного року скористалися одна юридична особа та одна фізична особа. Людмила Леончикова, завідувач сектору забезпечення

доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян.