Поточний № 5 (1432)

14.07.2024

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ нових ріст регулюючих препаратів та комплексонатів мікроелементів


09.12.2010

Взявши до уваги висновки вчених та спираючись на багаторічні практичні дослідження науковців у цій галузі, спеціалісти дніпропетровської фірми «Імпторгвервіс» розробили та активно впроваджують у виробництво новий високоефективний препарат «Деймос», що поєднує у собі властивості Марса ЕL, як регулятора росту рослин, та препаратів “Реаком”, “Міносан”, “Пісоліар”. Таке поєднання значно зменшує фінансові затрати і підвищує ефективність впливу. А також новий препарат має властивості протруйника та мікроелементів, що значно підвищують стійкість рослин до несприятливих умов навколишнього середовища. Справді унікальні властивості нового препарату дозволять аграріям відчутно підвищити інтенсивність росту рослин вже на старті, а в посушливих регіонах, де бракує вологи – значно поліпшити її проникнення та утримання.

Врожай зерна озимих зернових культур значною мірою визначається якістю посівного матеріалу та його передпосівною підготовкою, яка передбачає не тільки захист від несприятливих факторів зовнішнього середовища, але й стимулювання початкового росту рослин. Питання передпосівної підготовки насіння тривалий час вивчалися в багатьох науково-дослідних установах України та близького і далекого зарубіжжя. Однак із розглянутих рекомендацій у виробничих умовах використовуються ще не всі, що обумовлено недостатньою їх ефективністю або складною технологією виконання. Найбільш широке використання отримала передпосівна обробка насіння препаратами-протруйниками, а серед способів - сухий, мокрий та напівсухий. Разом із тим, перспективи використання цих способів передпосівної підготовки насіння вимагали удосконалення через значне осипання з поверхні насіння протруйників і небезпеки забруднення ними навколишнього середовища. І такий спосіб був невдовзі запропонований Інститутом рослинництва
ім. В.Я. Юр'єва УААН(В.Г. Діндорого, І.Г. Строна, 1984). Він отримав назву інкрустування й нині досить широко практикується у виробничих умовах.
НИНІ цей спосіб передпосівної підготовки насіння зайняв чільне місце в системі вирощування зернових культур. В основному для передпосівної інкрустації насіння використовують суміш, до складу якої входить регулятор росту, мікроелементи, протруйник та плівкоутворювач. Важливість використання протруйників ні в кого не викликає сумніву, і нині наш ринок вже наповнений великим асортиментом фунгіцидів та інсектицидів, які широко застосовуються з цією метою. А тому ефективність протруйників не буде предметом нашого обговорення. У цій статті ми лише коротко зупинимось на розгляді отриманих результатів вивчення ефективності регуляторів росту рослин, мікроелементів і плівкоутворювачів в агроценозах зернових культур. Ці дослідження проводились упродовж 2004-2008 роках на головній експериментальній базі Інституту зернового господарства УААН – Ерастівській дослідній станції.
Домінуюче положення в складі бакової суміші, яку використовують для передпосівної інкрустації насіння, посідають мікроелементи та регулятори росту рослин. За рахунок регуляторів росту рослин відбувається інтенсивний поділ клітин меристематичних тканин і зростає інтенсивність стартового росту рослин. А мікроелементи поліпшують проникнення вологи через клітинну оболонку в цитоплазму клітин, надходять разом з водою до зародка, активізують проходження в ньому біохімічних процесів, підвищують польову схожість насіння і життєдіяльність зародка, стимулюють ріст надземної маси і кореневої системи рослин. Мікроелементи здатні також підвищувати стійкість рослин до несприятливих умов навколишнього середовища (низьких температур, посухи тощо). Все це зумовлює зростання продуктивності агроценозів та поліпшення біохімічних показників якості вирощеного зерна. У мінеральному живленні рослин роль регуляторів росту рослин і мікроелементів багатогранна: вони стимулюють активність більшості ферментних систем, підвищують коефіцієнт використання поживних речовин із грунту і добрив. У сукупності це забезпечує ефективнішу саморегуляцію рослинного організму та в кінцевому результаті сприяє підвищенню врожайності зерна.
Встановлено, що мікроелементи найбільш доцільно використовувати у вигляді комплексонатів, оскільки в цій формі вони значно швидше проникають через біологічні мембрани в цитоплазму клітини, ніж аналогічні їх катіони, що входять до складу водорозчинних солей. Вивчення ефективності комплексонатів мікроелементів «Реаком» та «Інтермаг-зернові» показало їх незаперечні переваги порівняно з солями. Цінність вищеназваних халатних мікродобрив для рослинництва визначається цілим рядом їхніх позитивних властивостей:
вони стійкі в широкому діапазоні значень рН;
достатньо розчинні у воді;
практично не токсичні;
в меншій мірі, ніж іони мікроелементів, які перейшли в ґрунтовий розчин у результаті дисоціації солей, адсорбуються на поверхні ґрунтових колоїдів;
не утворюють з аніонами важкорозчинних солей;
відносно стійкі проти мікробіологічного впливу, що дозволяє їм значно триваліший час утримуватися у рухомій формі в грунтовому розчині.
Перелічені позитивні якості комплексонатів пояснюються утворенням між мікроелементами і лігандами міцного хімічного зв’язку, а також низькою константою дисоціаціі утворених хелатних сполук.
Поряд з мікроелементами у складі суміші використовуються і регулятори росту рослин, до складу яких введено прилипачі, це такі препарати, як Марс EL, Антистрес. Ці препарати утворюють на поверхні насінин міцну прозору плівку, яка протидіє осипанню препарату з поверхні насіння, а компоненти, які входять до їх складу, проявляють рістрегулюючу активність. За рахунок передпосівної інкрустації насіння цими препаратами врожайність зерна зростає на 2-3 ц/га. Поряд із зростанням врожайності зерна, за рахунок прилипачів усі компоненти, що входять до складу бакової суміші, не осипаються, це зберігає їх від втрат і дає змогу використати строго за призначенням. Обробка насіння зернових сумішшю, що містить у своєму складі водорозчинну захисну плівку та регулятори росту рослин (як Марс EL, Антистрес), протруйник та мікроелементи у вигляді халатних сполук, - досить ефективний спосіб передпосівної підготовки насіння, який дозволяє міцно закріпити всі вище перелічені компоненти на поверхні насіння і в повній мірі проявити їх захисну та ріст регулюючу дію. У зв‘язку з беззаперечною перспективністю цього агрозаходу його необхідно широко використовувати у виробничих умовах.

С.М. КРАМАРЬОВ,
головний науковий співробітник, доктор сільськогосподарських наук.
А.І. КОЦЮБАН,
провідний науковий співробітник, кандидат сільськогоподарських наук.
Інститут зернового
господарства УААН.

Загальний вигляд трьох варіантів:
I. Контроль + «Антистрес» по вегетації у фазі кущення;
II. Протруювання насіння «Ламандор» + «Деймосом» + «Антистрес» по вегетації у фазі кущення;
III. Протруювання насіння «Ламандор» + «Антистрес» + «Марс EL» + «Антистрес» по вегетації у фазі кущення.Інкрустація насіння пшениці,
проведена протруювачем Ламбардор з додаванням:
- варіант № 1 – 3 л. мікродобрива Реаком - Зерно;
- варіант № 2 – 0,6 л. регулятора росту рослин Деймос.

Інкрустація насіння пшениці плюс обробка вегетуючих рослин регулятором росту «Антистрес»: - варіант № 3 – 3 л. мікродобрива Реаком – Зерно + «Антистрес»;- варіант № 4 – 0,6 л. регулятора росту рослин Деймос + «Антистрес»