Поточний № 2 (1429)

02.03.2024

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

Почали видавати тисячу


07.06.2012

Відповіді на найактуальніші питання щодо організації виплати компенсацій за вкладами Сбербанку колишнього СРСР

З якого числа почнеться виплата компенсації вкладів Сбербанку колишнього СРСР? Хто отримає цю компенсацію?
Виплати компенсації будуть проводитися з 1 червня 2012 року вкладникам, дані про яких внесено до “Реєстру вкладників заощаджень громадян” до 01.01.2012 р. та які не отримали протягом 2008 року компенсаційні кошти в межах проіндексованих заощаджень (але не більш як 1000 гривень на одного вкладника). З другого квітня Ощадбанк проводить актуалізацію даних цих вкладників.

Коли, яким чином буде проводитись виплата коштів вкладникам, які не зареєструвалися до 01.01.2012?
З першого вересня цього року Ощадбанк відновить процедуру реєстрації в інформаційно-аналітичній системі «Реєстр вкладників заощаджень громадян». Питання виплати коштів вказаній категорії вкладників буде врегульовано додатково постановою Кабінету Міністрів України

Навіщо потрібно проходити актуалізацію, чому не можна отримати кошти одразу?
Справа в тому, що з 2008 року пройшло чотири роки, а це по життєвим нормам - чималий термін. У житті багатьох вкладників сталися ті чи інші зміни. Наприклад, хтось вийшов заміж і змінив прізвище, хтось переїхав, хтось вступив в права спадщини тощо. Тому і проводиться актуалізація даних, так звана звірка, яка полягає в оновленні даних вкладників в реєстрі. З метою виплати коштів належним отримувачам та актуалізації даних вкладникам необхідно перший раз звернутися для актуалізації своїх даних, яка розпочалася 02.04.2012, а з 01.06.2012 вдруге – для отримання Національної картки, на яку буде нараховано компенсаційні кошти.

Які документи необхідно надати, якщо вкладник змінив прізвище, паспорт?
У випадку заміни паспорта, зміни прізвища клієнт надає документи, які підтверджують таку заміну, видані відповідними уповноваженими державними органами (свідоцтво про шлюб/розірвання шлюбу; документ про втрату паспорта та його заміну тощо). Контролер здійснює звірку отриманих документів вкладника, робить копії цих документів, які засвідчуються підписами вкладника і контролера, та вносить відповідні зміни до Централізованого реєстру вкладників (ЦРВ). Якщо на момент актуалізації даних особа не має паспорта у зв’язку з його заміною, потрібно пред’явити довідку з МВС (з паспортного столу) для актуалізації.

Якщо в паспорті відсутня реєстрація, чи буде проведено виплату?
Так, якщо є довідка про тимчасову реєстрацію.


У якому порядку будуть нараховуватися компенсаційні кошти вкладникам Сбербанку колишнього СРСР?


На кожного вкладника, який пройшов процедуру актуалізації, в Ощадбанку відкривається поточний рахунок, на який буде зараховано компенсаційні кошти. Коли вкладник приходить за компенсацією, він отримує Національну картку. За бажанням людина може відразу після одержання картки за допомогою операцiйно-касового працiвника, який її видав, зняти грошi через банківський термінал. Як правило, це стосується людей похилого вiку, які часто не знають, як користуватися карткою. Якщо вкладник не захоче повнiстю забирати всю суму, він зможе зняти частину коштiв через термiнал за допомогою банківського працiвника, а частину залишити на картцi. Також можна зняти грошi в мережі банкоматів Ощадбанку по всій території України без комісії. Тобто варiантiв чимало.
Крім того, картка є дисконтною у рядi торгівельно-сервісних мереж, аптек. Про те, де можна буде придбати товари зi знижкою за Нацiональною карткою, ми пiзнiше детально повiдомимо наших клiєнтiв. До того ж, маючи картку, можна перевести всю суму або частину коштів на вкладний (депозитний) рахунок в Ощадбанку. Спеціально для вкладників Сбербанку колишнього СРСР Ощадбанком розроблений вклад „Соціальний” із нарахуванням підвищених відсотків. Написавши в установі банку заяву відповідного зразка, вкладник зможе отримувати пенсію та всі види соціальної допомоги на Національну картку, адже термін дії картки 3 роки.
Мережа обслуговування Національної картки:
- мережа банкоматів та установи АТ «Ощадбанк», обладнані POS-терміналами;
- торговельно-сервісні мережі, які обслуговує АТ «Ощадбанк».
Які операції можна проводити за допомогою Національної картки?
- Зняття готівкових коштів у мережі банкоматів та установах АТ «Ощадбанк», обладнаних POS-терміналами;
- готівкове та безготівкове поповнення рахунку через POS-термінал;
- проведення безготівкових розрахунків за товари та послуги в торгівельно-сервісній мережі, яку обслуговує АТ «Ощадбанк»;
- здійснення переказу коштів з рахунку вкладника на власні рахунки в Ощадбанку або в інших банках чи на рахунки інших фізичних або юридичних осіб.

Чи можна прийти за Національною карткою іншого дня, ніж призначено вкладнику установою банку?
У разі неявки вкладника у встановлений час картка блокується. При явці вкладника протягом 6 місяців з дня призначення для отримання картки йому видається конверт із Національною карткою, ПІН-кодом до неї та інформаційною листівкою. Вкладника повідомляють, що його картка заблокована і він особисто може здійснити розблокування картки шляхом звернення до контакт-центру АТ «Ощадбанк».
Якщо через 6 місяців після призначеної дати явки вкладника він не з’явиться в установу банку, картка та ПІН-конверт буде знищено.

Чи можна пройти актуалізацію даних без ощадкнижки (втрачена)?
Можна, написавши заяву про втрату ощадної книжки. У разі якщо залишок на компенсаційному рахунку більше 1000 грн., вкладнику буде видано нову ощадну книжку.
Якщо є кілька ощадних книжок, відкритих у різних установах банку, чи можна обслуговуватись в одному відділенні?
Можна. У тій установі банку, де відкрито принаймні один із компенсаційних рахунків. Актуалізація даних здійснюється по кожному з компенсаційних рахунків, але в першу чергу по рахунках, відкритих в установі банку за місцем звернення вкладника. Компенсаційні виплати також здійснюватимуться насамперед по компенсаційних рахунках, відкритих у цій же установі банку.

Чи можна змінити адресу відділення для обслуговування?
Так, можна шляхом переведення компенсаційного рахунку з однієї установи Ощадбанку в іншу, в якій вкладник бажає обслуговуватись.
При цьому вкладнику необхідно особисто з’явитись:
- в установу банку, до якої бажає перевести рахунок або в установу банку, в якій відкрито на сьогодні його компенсаційний рахунок.
При собі вкладник повинен мати:
- паспорт або документ, що його замінює,
- реєстраційну картку (довідку про присвоєння ідентифікаційного номера) платника податку;
- ощадну книжку.
В установі банку вкладник оформлює заяву на переказ вкладу. Процес переказу компенсаційного вкладу триватиме близько 1 місяця.
Після надходження компенсаційного рахунку в установу банку, в яку переказувався вклад, вкладник має заново зареєструватися в Центральному реєстрі вкладників після 01.09.2012 р., але компенсаційні виплати цей вкладник у 2012 році не отримає. Питання виплати коштів вказаним вкладникам буде врегульовано постановою Кабінету Міністрів України.

Чи можна отримати кошти за вкладом на підставі права на спадщину? Який порядок діє в такому разі?


Необхідно переоформити вклади на ім’я спадкоємця та зареєструватись у Реєстрі вкладників (на даний час реєстрація припинена у зв’язку із проведенням актуалізації).

У разі смерті вкладника чи можлива компенсація коштів на поховання?
Спадкоємець може отримати компенсацію на поховання при пред’явленні в установу Ощадбанку, де відкрито рахунок померлого вкладника, свого паспорта, документа з ідентифікаційним номером, ощадної книжки та свідоцтва про смерть власника компенсаційного рахунку. Розмір і порядок таких виплат встановлений постановою КМУ.

Які документи необхідні для отримання коштів, якщо вкладник перебуває за кордоном?
Перш за все, звертаємо увагу, що компенсаційні кошти виплачуються тільки громадянам України. У випадку, якщо вкладник - громадянин України знаходиться за кордоном, та пройшов реєстрацію в Ощадбанку до 01.01.2012 р., актуалізувати його дані може довірена особа за довіреністю, оформленою нотаріально, або консульською установою або дипломатичним представництвом України.
У разі звернення до установи банку довіреної особи необхідно пред’явити наступні документи:
- довіреність на ім’я довіреної особи (у разі надання довіреності, посвідченої нотаріально, додатково надається її копію), оформлену належним чином із зазначенням в ній паспортних даних та ідентифікаційного номеру вкладника, і наступні документи та їх копії, які посвідчують довірену особу вкладника:
паспорт або документ, що його замінює;
реєстраційну картку (довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру) платника податку в разі її наявності;
- ощадну(і) книжку(и) за компенсаційним(ими) рахунком(ками).
Довіреність (копія довіреності, посвідченої нотаріально) та копії документів, які посвідчують довірену особу, залишаються в установі банку.
Сума компенсації буде зарахована на поточний рахунок вкладника.
Якщо вкладник не пройшов реєстрацію в Ощадбанку до 01.01.2012 р., у вересні місяці довіреній особі необхідно звернутись в банк для внесення відомостей в „Реєстр вкладників заощаджень громадян”.

За інформацією прес-служби Ощадбанку.