Поточний № 4 (1431)

29.05.2024

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

Про деякі земні проблеми


28.07.2011

На земній кулі спостерігається збільшення інтенсивності міграції населення, спалахи збільшення народжуваності (Індія, Китай, мусульманський світ), в інших районах - дефіцит народжуваності. Останнє явище характерне для високорозвинених країн Західної Європи, теж саме простежується і в Україні. Такі тенденції часто призводять до міжетнічних конфліктів місцевого населення та мігрантів. Особливо чітко це вималювалось у Франції, дещо менше - в Німеччині та Швейцарії.
ЗГІДНО з ученням Дарвіна, відбувається міжвидова боротьба, яка інколи трактується як соціально-політичні протиріччя, хоч таке тлумачення є сумнівним. Досягнення технічного прогресу призвели до того, що високорозвинені країни Західної Європи ще не відчувають дамоклевого меча біологічного існування. Високі вимоги суспільства до конкретної особи стосовно рівня її освіченості, культури та споживацькі настрої якраз і гальмують репродуктивність високорозвинених осередків людської цивілізації. Великих збитків матеріально сите суспільство зазнає від негативних явищ - алкоголізму, наркоманії, різних статевих збочень тощо. Вживання наркотиків у більшості випадків впливає настільки сильно, що долає навіть природні та соціальні потреби людського організму.
Оскільки міграція населення в межах різних країн відповідає принципам ООН, яка проголосила - вибір місця проживання, віросповідання, народжуваності дітей є справою індивідуумів, то в цьому випадку можливі радикальні зміни в житті континентів. У майбутньому можна сподіватись на зміну національного складу країн Європи за рахунок арабських та китайських мігрантів з відомими проблемами міжетнічних стосунків.
Зростання населення у країнах мусульманського світу значною мірою пов'язане із законами шаріату: переривання вагітності є гріхом; увесь час пропагується багатодітність.
Одним із засобів міжвидової боротьби та посилення мусульманського світу є експансія до інших народів, що базується на релігійному підґрунті.
Доцільно зазначити, що процеси, пов'язані з міграцією населення в межах планети Земля, відбуваються постійно. Щоб у цьому переконатися, варто зазирнути у недалеке історичне минуле. Подивіться, як всього за два-три століття перефарбувалася мапа світу. Це, наприклад, колонізація Латинської і Північної Америк, Африки, Австралії. Зверніть увагу на жалюгідний стан їхнього корінного населення, у якого почасти відібрали все. Ці материки стали зовсім іншими. З ростом комунікаційних можливостей процеси зміни етнічного обличчя континентів прискорюватимуться. Ми всі є складовою частиною Всесвіту, всі живемо і діємо за єдиними вселенськими законами. Всесвіт - це цільний організм, отже, уникнути його впливу на живу природу, існування та діяльність окремої нації неможливо.
Україна теж не сторонній спостерігач, а учасник цих процесів. У нас зменшення населення відбувається в основному не лише «завдяки» зменшенню народжуваності, а в більшій мірі через трудову міграцію до країн Європи. Це видно з погляду на динаміку зміни населення України. Заходи, які впроваджуються для збільшення народжуваності кількома останніми українськими урядами, є прогресивними з точки зору покращення матеріальної спроможності молодого покоління. Але вони, як не парадоксально це звучить, не мають особливого впливу на стабільне й інтенсивне зростання народжуваності дітей. Такої точки зору дотримується Національна академія наук України.
Отже, демографічну проблему нашої держави доцільно розглядати не лише з позиції соціально-політичних проблем, а й з боку найретельнішого вивчення причин міграційних процесів. Потрібно також враховувати глобальні світові виклики, що загрожують Україні великою зовнішньою міграцією населення зі слаборозвинених країн Азії та Китаю. Відносно конкретних молодих українських родин, які вже створені і мають дітей, можна сказати наступне. Певна їхня інертність до суспільних подій, спокійна праця, збереження вікових традицій, хороші стосунки між чоловіком та жінкою сприяють народженню дітей з нормальним фізичним та психічним здоров’ям. А головними передумовами створення сім’ї є можливість молодим людям (особливо чоловікам) мати постійну роботу із зарплатою хоча б на рівні середньої по Україні та доступність недорогого соціального житла (або спеціального банківського кредиту для молодих сімей на його придбання з відстрочкою погашення). Як бачимо, саме цього і немає в нашій державі для молоді, особливо сільської. В Україні парадоксальна ситуація - допомога сім’ї при народженні дитини є, але зарплата і житло для цієї сім’ї - відсутні. Тобто в цьому випадку воза ставимо поперед коня і сподіваємося, що він поїде...
Проголошуючи тендерну рівність жінок, доцільно зазначити, що за фізіологічною будовою, життєвими устремліннями, ставленням до побутових проблем жінка відрізняється від чоловіка. Лише наявність симбіозу і злагоди між ними сприяє не лише довгому і щасливому фізіологічному існуванню, а й вирішує основне завдання виду - народження дітей, продовження роду. Отже, тендерна рівність скоріше є філософською або юридичною категорією, ніж фізіологічною. Надзвичайне захоплення нею несе в собі негатив, який ми вже спостерігаємо на прикладі молодого покоління.
Незважаючи на всі несподіванки, з якими зустрічається сучасна цивілізація, спостерігається інтенсивний ріст населення Землі. Це супроводжується виникненням нових небажаних проблем, які загрожують існуванню самого людства. На підставі очікувань футурологів населення земної кулі може досягти 15 млрд. чоловік , тобто збільшитися вдвічі. Це може призвести до різкої нестачі продуктів харчування. Отже, виникає проблема збільшення їх виробництва. А площі земельних угідь у світі, як і в Україні, постійно скорочуються - розширюються міста, будуються нові підприємства, дороги, звалища тощо.
Враховуючи ускладнення ситуації, пов’язаної з болісним станом розвитку української нації, настав час глибоко вивчити причини, що його породжують. А беручи до уваги світові тенденції, варто розширювати можливості України в першу чергу як виробника і переробника сільгосппродукції. Таким чином, зросте зайнятість молодого сільського населення, зменшаться міграційні процеси і, переконаний, збільшиться число нових сімей і народжених дітей.
Саме над всебічним пріоритетним розвитком українських сіл, де вже є чимало недорогого житла, і мають першочергово працювати українські уряди. Це один із гарантованих шляхів збереження українців як нації у вихорі всесвітніх міграційних процесів.

Іван ЛУБЕНЕЦЬ, кандидат технічних наук. м. Дніпропетровськ.