Поточний № 5 (1432)

20.07.2024

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

Про заповіт


27.02.2020

ЗАПОВІТ - це особисте розпорядження фізичної особи на випадок її смерті. 
Право на заповіт здійснюється особисто фізичною особою у повній цивільній дієздатністю. Вчинення заповіту через представника не допускається. Якщо заповідач внаслідок фізичної вади, хвороби або з будь-яких інших причин не може власноручно підписати заповіт, за його дорученням у його присутності та 
у присутності нотаріуса заповіт має право підписати інша особа.
Заповіт не може підписувати особа, на користь якої його складено. У випадках, коли заповідач не може самостійно прочитати заповіт, заповіт обов’язково має бути посвідчений при свідках. Присутність свідків зумовлена тим, щоб підтвердити стан, у якому перебував заповідач на момент посвідчення заповіту. Не може бути посвідчений заповіт, якщо заповідач не усвідомлює значення своїх дій (наприклад, заповідач тяжко хворий, приймає препарати, що впливають на стан свідомості).
Згідно з чинним законодавством кожен громадянин може залишити за заповітом усе своє майно або його частину (не виключаючи предметів звичайної домашньої обстановки і вжитку) одній або кільком особам як тим, що входять, так і тим, що не входять до кола спадкоємців за законом, а також державі або юридичним особам. Заповідач може у заповіті позбавити права на спадкування одного, кількох або всіх спадкоємців за законом. При посвідченні заповіту від заповідача не вимагається подання документів, які підтверджують його право на майно, що заповідається.
Якщо особа, яка бажає cкласти заповіт, за станом здоров’я не може особисто з’явитися до нотаріуса, вона має право запросити нотаріуса додому, де, з врахуванням вимог законодавства про нотаріат, буде посвідчено заповіт.