Поточний № 4 (1431)

17.06.2024

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

Щодо проведення процедури припинення юридичних осіб


31.12.2022

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє.
Ліквідація юридичної особи (компанії) є доволі складною процедурою, яка вимагає розроблення чіткого, поетапного плану припинення діяльності компанії. Ця дія допомагає прорахувати настання всіх можливих ризиків та вирішення багатьох проблем ще на етапі такого планування.
Багато власників компаній не володіють інформацією, з чого саме складається процедура ліквідації компанії.
Ліквідація компанії – це здійснення заходів щодо припинення господарської діяльності підприємства, приведення його основних фондів до стану, який гарантує безпеку людей, майна і довкілля, та заходів щодо соціального захисту вивільнюваних працівників. Після цього компанія перестає існувати.
Порядок державної реєстрації припинення юридичних осіб регулюється Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України від 15 травня 2003 року № 755 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Процедура зняття з обліку платників податків у контролюючих органах визначена Податковим кодексом України, розділом ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 9 грудня 2011 року № 1588.
Якщо дуже лаконічно описати процедуру ліквідації компанії, то вона виглядає таким чином: компанія приймає рішення про ліквідацію, повідомляє про це всі органи влади та своїх кредиторів, звільняє працівників та зупиняє виробництво, продає своє майно, передає своїм власникам всі грошові кошти, що залишились, закриває розрахункові рахунки, анулює всі свідоцтва, ліцензії, дозволи, проходить аудит в податкових органах, передає відповідні документи на зберігання в архів та остаточно ліквідується після внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Умовно процес ліквідації компанії можна поділити на такі етапи:
прийняття рішення власниками (учасниками) компанії про добровільну ліквідацію компанії та фіксація такого рішення в протоколі загальних зборів учасників;
повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію (державного  реєстратора), про початок процедури ліквідації компанії;
повідомлення контролюючих органів про початок процедури ліквідації компанії;
виявлення дебіторів, кредиторів та повідомлення про початок процедури ліквідації компанії;
продаж усіх активів компанії, задоволення вимог кредиторів, проведення розрахунків з власниками (учасниками) компанії відповідно до розміру їх корпоративних прав, оформлення ліквідаційного балансу компанії;
закриття банківських рахунків компанії, отримання банківських виписок, анулювання свідоцтв, дозволів, акредитації на митниці, виключення з реєстрів тощо;
проведення перевірки контролюючим органом ДПС або прийняття керівником рішення про недоцільність проведення перевірок;
отримання від податкового органу довідок про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів;
передача до відповідної архівної установи документів, які підлягають тривалому зберіганню;
внесення до ЄДР відомостей про припинення юридичної особи.
Державна податкова служба України звертає увагу суб’єктів підприємницької діяльності, що виконання наведених заходів значно прискорить проведення ліквідаційної процедури відповідно до норм чинного законодавства.
Інформація розміщена на вебпорталі ДПС України за посиланням
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/643477.html
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Ми в інтернет-просторі, приєднуйтесь!
https://dp.tax.gov.ua/
https://www.facebook.com/tax.dnipropetrovsk
Електронна скринька Комунікаційної податкової платформи dp.ikc@tax.gov.ua