Поточний № 11 (1421)

07.06.2023

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

ЄС та ПРООН підтримали запуск гарячої лінії для психологічної допомоги українцям, які постраждали від війни


05.07.2022

У роботі гарячої лінії задіяно фахових психологів із багаторічним досвідом, які зголосилися надавати допомогу в кризових ситуаціях
Київ, 5 липня 2022 р. – За фінансової підтримки Європейського Союзу Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні підтримала запуск гарячої лінії для надання психологічної допомоги українцям, які постраждали від війни. Ініціатива створити гарячу лінію для надання первинної психологічної допомоги належить Національній психологічній асоціації та впроваджується під її керівництвом.
На лінії працюють фахові психологи із багаторічним досвідом, які попередньо пройшли спеціальну підготовку для роботи зі складними кризовими ситуаціями. Лінія працює щодня з 10:00 до 20:00 за номером: 0-800-100-102 (дзвінки з України безкоштовні).
Керівник відділу місцевого та людського розвитку Представництва Європейського Союзу в Україні Мартін Шрьодер наголосив, що запуск гарячої лінії – це дуже своєчасна ініціатива, покликана допомогти українцям зняти перманентну емоційну напругу, яку викликає війна, та стати надійною опорою у важкі часи.
«Російська військова агресія продовжує забирати життя українців, калічити їхніх рідних та близьких, руйнувати цілі міста і села, – сказав пан Шрьодер. – Ми можемо тільки уявити, що доводиться відчувати громадянам України, коли на їхню долю випадають такі випробовування, проте в наших силах – активізувати й розширити наші зусилля, аби кожен українець та українка, де б вони не знаходилися, могли щонайменше отримати своєчасну та фахову психологічну допомогу. Переконаний, що завдяки роботі цієї лінії ми на декілька кроків ближчі до цієї мети».
В.о. постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані зазначила, що розвиток потенціалу організацій, що надають психологічну допомогу українцям, є пріоритетним напрямом для ПРООН, адже через важкі випробовування, що випали на долю українці через війну, попит на якісні психологічні послуги невпинно зростає.
«Війна змусила мільйони українців відчувати постійний страх та тривогу за власне життя, життя та здоров’я своїх близьких та майбутнє своєї країни, – сказала пані Фоуані. – Ми переконані, що завдяки ініціативі Національної психологічної асоціації кожен українець зможе отримати необхідну підтримку. Можливість зателефонувати на гарячу лінію – це також свідчення того, що українці не залишаться сам-на сам у своїй щоденній боротьбі в умовах війни. Без професійної підтримки впоратися з емоційним напруженням та стресом досі небаченого масштабу дуже важко. Ми в ПРООН продовжуємо нашу роботу, аби психологічні послуги ставали якомога доступнішими для всіх українців, бо своєчасно надана допомога може врятувати чиєсь життя».
Також лінія приймає дзвінки громадян України, які нині знаходяться в інших країнах, а саме у:
Чехії +420 800 012 058
Польщі  +48 800 088 141
Франції  +33 805 080 466
Португалії  +351 800 780 756
Швеції  +46 20 160 46 46
Ірландії +353 1800 817 519
Дзвінки з усіх мобільних операторів цих країн на відповідні номери безкоштовні. Кількість країн, підключених до мережі психологічної допомоги, буде розширюватися. Додаткова інформація буде публікуватися на сайті Національної психологічної асоціації.
Лінія працюватиме у двох форматах  –  через аудіо- та відеозв’язок. Для отримання відеосеансу, особам, які звернулися по допомогу, потрібно буде просто сказати про це оператору лінії.
Президентка Національної психологічної асоціації Валерія Палій розповіла, що розробляючи гарячу лінію, психологи орієнтувалися на максимальну доступність послуги для населення.
«Ми знаємо, що не у всіх людей є смартфони, стабільний інтернет, і далеко не всі наші громадяни можуть користуватися інтернет-послугами, тому телефонна лінія – це зручне рішення, – сказала пані Палій. – Втім, ті люди, які хотіли би візуального контакту зі спеціалістом, – отримають його без проблем».
До розробки гарячої лінії та підтримки її роботи також долучилися Американська психологічна асоціація та компанія Amazon.
Гаряча лінія – це одна з ініціатив, які впроваджує Національна психологічна асоціація у межах грантового проєкту з надання всебічної психологічної підтримки українцям, що здійснюється за сприяння ПРООН у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру.
Для довідки
Програму ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP) реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Канади, Данії, Німеччини, Японії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції і Швейцарії.
 
EU and UNDP support launch of psychological assistance hotline for Ukrainians affected by war
The hotline engages professional psychologists with many years of experience who have volunteered to provide assistance in crisis situations
Kyiv, 5 July 2022 – With EU funding, the United Nations Development Programme (UNDP) in Ukraine has supported the launch of a hotline to provide psychological assistance to Ukrainians affected by the war. The initiative to establish this hotline for the provision of first-hand psychological care came from the National Psychological Association of Ukraine, which is implementing it.
The line employs professional psychologists with many years of experience who have previously undergone special training to work with complex crisis situations. The line, with the number 0-800-100-102, works every day from 10:00 a.m. to 8:00 p.m. Calls from Ukraine are free of charge.
Martin Schroeder, Head of the Local and Human Development Section at the EU Delegation to Ukraine, said that the launch of the hotline was a very timely initiative to help Ukrainians gain relief from the constant emotional tension caused by the war, and to obtain reliable support during these difficult times.
«The Russian war of aggression continues to take the lives of Ukrainians, harm their relatives and friends, and destroy entire cities and villages,» Schroeder said. «We can only imagine what the citizens of Ukraine are made to feel when they face such atrocities, but one thing we can do is intensify and expand our efforts so that every Ukrainian, wherever they are, can at least get timely and professional psychological help. I’m convinced that thanks to the work of this line, we’re several steps closer to this goal.»
Manal Fouani, UNDP interim Resident Representative in Ukraine, said developing the capacity of specialized organizations providing psychological assistance is an important priority for UNDP, as the war is extolling a heavy toll on all Ukrainians, creating a growing need for quality psychological services.
«The war has forced millions of Ukrainians to live in constant fear and anxiety; fearing for their own lives, the lives and wellbeing of their loved ones, and the future of their country,» Fouani said. «We believe launching this hotline service with the National Psychological Association makes it possible for every Ukrainian to benefit from this support. It is only a call away and a confirmation to Ukrainians that they are not alone in the daily struggle of war. Coping with emotional tension and distress of such unprecedented scale is way too difficult to be handled without professional support. We at UNDP continue our work to make psychological services as accessible as possible for all Ukrainians, because timely interventions can save lives.»
The line also accepts calls from citizens of Ukraine who are currently residing in other countries, namely in:
Czech Republic +420 800 012 058
Poland +48 800 088 141
France +33 805 080 466
Portugal +351 800 780 756
Sweden +46 20 160 46 46
Ireland +353 1800 817 519
Calls from all mobile operators in these countries are free of charge as well. The number of countries connected to the psychological care network is to expand – additional information on this will be published on the website of the National Psychological Association.
The line will work in two formats: audio and video. To have a live video chat with a professional, those seeking help simply need to ask the operator to set up a video call.
Valeria Paliy, the president of the National Psychological Association, said that in the process of developing the line, psychologists focused on the accessibility of services to the population.
«We know that not all people have smartphones, a stable Internet connection, and that not all of our citizens can even use services online, so the telephone line is a convenient solution,» Paliy said.
«However, those people who would like to have visual contact with a specialist, will be able to get it without any problems.»
The American Psychological Association and Amazon have taken part in developing and supporting the hotline.
The hotline is an initiative implemented by the National Psychological Association within the framework of a grant project to provide comprehensive psychological support to Ukrainians. It is being implemented with the support of UNDP under the UN Recovery and Peacebuilding Programme.
Background
The United Nations Recovery and Peacebuilding Programme (UN RPP) is being implemented by four United Nations agencies: the United Nations Development Programme (UNDP), the UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), the United Nations Population Fund (UNFPA) and the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO).
Twelve international partners support the Programme: The European Union (EU), the European Investment Bank (EIB), the U.S. Embassy in Ukraine, and the governments of Canada, Denmark, Germany, Japan, the Netherlands, Norway, Poland, Sweden and Switzerland.