Поточний № 4 (1431)

18.06.2024

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

Широкий спектр завдань


21.02.2013

Державна інспекція сільського господарства у Дніпропетровській області утворена відповідно до постанови Кабінету Мінінстрів України від 12 грудня 2011 року № 1300 та є територіальним органом Держсільгоспінспекції України. Важливим напрямком роботи Держсільгоспінспекції є здійснення державного контролю за використанням та охороною земель в тому числі на землях сільськогосподарського призначення.

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА земель у Дніпропетровській області становить 3192337,97 га, з них земель сільськогосподарського призначення – 2583121,2 га.
Перевірки показують, що останнім часом в області набули широкого розповсюдження так звані «Договори про надання послуг із обробітку ґрунту», або «Договори про співпрацю» і таке інше. Назви різні – суть одна. Такими договорами користувачі земельних ділянок – фермери, сільгосппідприємства мінімізують свої витрати щодо податкових видатків, оформлення договорів оренди тощо. В результаті отримуємо недонадходження бюджетних коштів, викривлену картину валових зборів сільськогосподарських культур і, що не менш важливо – створюється підґрунтя соціальних невдоволень. Соціальна складова проблеми полягає в тому, що землевласники, а це як правило власники земельних часток (паїв), а саме пенсіонери, представники соціальної сфери, укладаючи подібні угоди, фактично стають підприємцями з усіма, пов’язаними з цим зобов’язаннями. Крім цього, власники земельних ділянок, внаслідок укладання подібних угод, втрачають в майбутньому право на відшкодування збитків у разі відмови іншої сторони в обумовлений термін або взагалі сплатити відповідні кошти за використання земельної ділянки.
Держсільгоспінспекцією в Дніпропетровській області розпочата робота з моніторингу земель, кінцевим етапом якої повинен стати аналітичний та картографічний матеріал щодо землекористування кожної адміністративно-територіальної одиниці області. Державний інспектор сільського господарства в такому разі вже перед початком перевірки матиме вагому інформацію щодо меж, площі, якості земель, інших питань. В цій роботі ми дуже сподіваємось на допомогу районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних органів Держземагенства, центру охорони родючості ґрунтів в Дніпропетровській області. Створення такого своєрідного банку даних про рух прав на землю допоможе у справі посилення контролю за ефективністю використання земельних ресурсів, збереження родючості ґрунтів.
Важливою ланкою земельних відносин є спостереження за якістю орендованих земель через агрохімічне обстеження ґрунтів, яке має проводитись на початку і по закінченню терміну оренди, а характеристика якісного стану земельної ділянки повинна стати обов’язковою умовою договору оренди.
З метою здійснення державного контролю за зміною показників родючості та забруднення ґрунтів токсичними речовинами і радіонуклідами, раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Указом Президента України від 2 грудня 1995 року запроваджено суцільну агрохімічну паспортизацію всіх земель сільськогосподарського призначення на території України. Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 жовтня 2011 року затверджено Порядок ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки.
Цей наказ визначає, що однією із умов надання в користування земельної ділянки сільськогосподарського призначення є наявність агрохімічного паспорту.
Болючим питанням на сьогодні є також виконання вимог частини четвертої ст.22 Земельного кодексу України, якою передбачено, що земельні ділянки сільгосппризначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва використовуються відповідно до розроблених та затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель.
З метою реалізації положень Земельного кодексу, Законів України «Про землеустрій», «Про охорону земель» щодо збереження продуктивності сільськогосподарських угідь, підвищення їх екологічної стійкості, збереження і відтворення родючості ґрунтів, забезпечення організації та здійснення дієвого контролю за збереженням та відновленням родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 року № 1134 затверджено Порядок розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.
Неврегульованість окремих питань на законодавчому рівні стримує роботу із запровадження проектів сівозмін в області і по Україні в цілому, а вступ в дію з 1 січня ц.р. штрафних санкцій за відсутність таких проектів вносить конфліктну складову у відносинах із сільгоспвиробниками.
Протягом 2012 року Держсільгоспінспекцією проведена досить значна робота з роз’яснення норм та положень законодавства щодо порядку та процедури запровадження проектів сівозмін, однак до цього часу змін на краще не відбулося. Більше того, при розгляді справ про адміністративні правопорушення посадовими особами сільгосппідприємств надаються письмові докази у вигляді завірених належним чином копій заяв до органів влади про надання дозволу на виготовлення проектів сівозмін, які датовані жовтнем-листопадом минулого року та на які до цього часу ними не отримано жодних відповідей.
Державна інспекція сільського господарства в Дніпропетровській області здійснює державний насіннєвий контроль за діяльністю суб’єктів всіх форм власності, які займаються виробництвом та реалізацією насіннєвого матеріалу.
Управління контролю якості насіння і садивного матеріалу здійснює державний контроль за дотриманням технологій на всіх етапах вирощування, збирання, очистки насіннєвого матеріалу в сільськогосподарських підприємствах області.
Зараз ведеться підготовка насіння до посіву. До лабораторій Державної інспекції сільського господарства в Дніпропетровській області на перевірку на посівні якості надійшло 25,1 тис. тонн насіння ярих культур. Все насіння перевірене та кондиційне. Станом на 14 лютого 2013 року видано 969 «Сертифікатів на насіння України».
З метою посилення державного контролю за безпечністю сільськогосподарської продукції, відповідно до статей ст. 11-16 Закону України «Про державну систему безпеки при створенні, транспортуванні і використанні генетично модифікованих організмів» регулярно відбираються та відправляються проби насіння в лабораторії для визначення наявності або відсутності в них генно-модифікованих організмів. З початку року відібрано 35 зразків для досліджень, ГМО не виявлено.
Одним із завдань Державної інспекції сільського господарства в Дніпропетровській області є здійснення державного контролю за технічним станом та експлуатацією сільськогосподарської техніки.
Станом на 1 січня 2013 року на обліку в Держсільгоспінспекції перебувають 43759 машин, з них тракторів – 22911, самохідних сільськогосподарських машин – 3879, самохідних дорожньо-будівельних машин, меліоративних машин – 3236, причепів – 7483, причіпних, навісних та інших машин і обладнання – 6250.
Протягом минулого року інспекцією було організовано проведення обов’язкового технічного контролю 15665 машин, який в основному проводився суб’єктами господарювання: ТОВ “Дніпротехескпертиза”, Дніпропетровська філія ТОВ “Техноторг-Дон” та ТОВ “Укр-Тест-Стандарт”.
Протягом 2012 року зареєстровано 2575 машин, в тому числі 1276 тракторів, 273 причепа. На 2013 рік наказом Держсільгоспінспекції затверджено графік проведення обов’язкового технічного контролю техніки, яка знаходиться на обліку. При складанні графіку в обов’язковому порядку враховане, що напередодні весняно-польових робіт підприємства, які виробляють сільськогосподарську продукцію, в першу чергу могли б пройти перевірку технічного стану зареєстрованої техніки та до початку посівних робіт підготувати машини та механізми, і за необхідністі усунути всі недоліки.
Станом на 13 лютого 2013 року в області у підприємств різних форм власності та фізичних осіб у наявності є 18781 тракторів, з них справних тракторів - 18288, що складає 97,4%. При цьому по Апостолівському, Верхньодніпровському, Нікопольському, Петропавлівському та Томаківському районах готовність тракторів до комплексу весняно-польових робіт – 100%. Недостатній рівень справних тракторів в Юр’ївському районі (87%), Петриківському районі (90%).
Відділом контролю якості та безпеки зерна та продуктів його переробки Управлінням контролю якості сільськогосподарської продукції проводиться інспектування зерна та продуктів його переробки при відвантаженні на експорт, переміщеннях в межах України, при надходженні зерна і продукції в область по імпорту. Державними інспекторами проводиться також моніторинг кількісно-якісного обліку зерна на сертифікованих зернових складах.

Лариса МЕФЬОДОВА, начальник Держсільгоспінспекції у Дніпропетровській області.