Поточний № 4 (1431)

18.05.2024

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

Унікальний інструментарій


21.02.2013

Державна фітосанітарна інспекція Дніпропетровської області як територіальний орган Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

Згідно з Указом Президента України від 9 грудня 2010 року «Про оптимізацію системи центральних органів влади» та постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року №125 «Про утворення територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби» створена нова інспекція, що має назву Державна фітосанітарна інспекція Дніпропетровської області.

Інспекція утворена шляхом злиття Державної інспекції з карантину рослин та Державної інспекції захисту рослин. Її основним завданням є реалізація повноважень Державної та ветеринарної служби України на території Дніпропетровської області, державної політики у сферах карантину та захисту рослин. Серед першочергових завдань Державної фітосанітарної інспекції Дніпропетровської області – охорона території області від занесення регульованих шкідливих організмів та локалізація, ліквідація і неуможливлення розповсюдження існуючих шкідливих організмів. Фітосанітарна інспекція має повноваження здійснювати державний контроль за проведенням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами нагляду за фітосанітарним станом рослин сільськогосподарського та іншого призначення, місць зберігання та переробки продукції рослинного походження, а також захистом їх від шкідливих організмів, додержанням технології та регламентів застосування і торгівлі засобами захисту рослин, за дотриманням карантинного режиму, проведенням заходів із карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та виробництві об’єктів регулювання, дотриманням регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів.
В результаті реорганізації лабораторія, яка раніше входила до складу інспекції з карантину рослин, стала самостійною юридичною особою і має назву Державна установа «Дніпропетровська обласна фітосанітарна лабораторія»

Дії Дніпропетровської фітолабораторії спрямовані на виконання комплексу заходів по охороні території Дніпропетровської області від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів.
Фахівці фітолабораторії мають багаторічний досвід роботи із своєчасного виявлення та ідентифікації регульованих шкідливих організмів в об’єктах регулювання. При роботі у складі служби з карантину рослин лабораторією неодноразово ідентифікувалися регульовані шкідливі організми в імпортних об’єктах регулювання, чим було попереджено занесення на територію України небезпечних карантинних організмів. Також при проведенні аналізу зразків вітчизняної рослинної продукції та об’єктів виробництва позначені карантинні зони Дніпропетровської області. Після змін, що відбулися, функції зазначеної державної установи значно розширилися.
У Положенні про Державну установу «Дніпропетровська обласна фітосанітарна лабораторія» серед визначених завдань особлива увага звертається на:
- проведення відбору зразків та фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання;
- кваліфіковане своєчасне визначення шкідливих організмів;
- організацію та контроль за проведенням обробки і знезараження рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання та об’єктів;
- вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів та розробку прогнозу їх поширення;
- на проведення відбору зразків та аналітичних досліджень сільгосппродукції та сировини рослинного походження з метою визначення в них залишкових кількостей пестицидів, агрохімікатів, важких металів, мікотоксинів, нітрозамінів, гормонів, антибіотиків, гістаміну, фостоксину;
- на організацію впровадження в сільгосппідприємствах біологічних методів боротьби зі шкідниками, хворобами рослин та бур’янами;
- на проведення спостереження за появою і розповсюдженням шкідників і хвороб сільськогосподарських культур і природних корисних організмів, виявлення видового складу корисної ентомофауни і визначення чисельності корисних видів комах, проведення робіт по їх використанню;
Актуальним є питання і про розширення спектру фітосанітарної служби.
Не можна обійти увагою і офіційне членство України серед 157 держав у СОТ. Вступ України до СОТ є важливою передумовою для того, щоб Україна в перспективі мала реальні шанси для приєднання до європейської спільноти. Сьогодні Європейський Союз висуває жорсткі вимоги відносно показників безпеки та якості продукції, в тому числі і рослинного походження, а це у значній мірі впливає на просування вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовий ринок.
З моменту набуття Україною членства в СОТ діють положення Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів. Дотримання цих положень посилює контроль за якістю і безпечністю продукції рослинного та тваринного походження, щоб вона могла відповідати міжнародним стандартам. Доречно підкреслити, що створення єдиного компетентного органу – Держветфітослужби України покликано, в першу чергу, захищати здоров‘я населення України та інших держав при здійсненні міжнародної торгівлі продуктами рослинного і тваринного походження.
Нововведенням у роботі фітосанітарної інспекції є видача сертифікатів відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів і важких металів та сертифікатів про дотримання регламентів їх застосування. Про це зазначається в статті 16 Закону України «Про захист рослин».
Безперечно, на ринку пестицидів України в достатній кількості і асортименті є хімічні засоби захисту рослин багатьох всесвітньо відомих фірм-виробників, які мають ліцензію на торгівлю пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту). У зв‘язку з тим, що має місце торгівля фальсифікованими препаратами, товаровиробникам необхідно при найменшому сумніві в якості препаратів здавати їх на аналіз в сертифіковані лабораторії для перевірки. Всім землекористувачам слід обов‘язково щорічно проходити навчання з безпечного поводження з пестицидами з видачею допусків та посвідчень, яке проводять спеціалісти фітосанітарної інспекції області.
Звісно, всі землекористувачі зацікавлені в прибутковості своєї діяльності. Цієї мети вдається досягти в разі правильного господарського підходу до екологічно безпечного й ефективного залучення агротехнічних, хімічних та біологічних засобів захисту. Доводиться констатувати, що біологічний захист використовується поки що не так широко, як це необхідно з екологічних міркувань. У минулому році трихограма проти шкідників була використана на 19,4 тис. га, а бактороденцид проти мишоподібних гризунів на 35,1 тис. га, біометодом - 54,5 тис.га.
Всього в області захист рослин був здійснений на площі 2004,9 млн.га; із них хімічним способом – 1950,4 млн. га; проти шкідників – 509,9 тис. га; від хвороб -167,2 тис.га; проти бур‘янів -1248,3 млн. га. Загалом використано 2457 тонн засобів захисту рослин.
Дуже важливе значення має служба прогнозування, яка організовує систематичні спостереження за розвитком шкідливих об'єктів та веде облік заражених ними площ. На основі спостережень забезпечує регулярну інформацію і оповіщення землекористувачів про терміни проведення захисних заходів, визначає їх доцільність та ефективність.
Наприкінці березня фахівці інспекції проведуть весняні контрольні обстеження, але вже зараз можна прогнозувати, що перезимівля шкідників в цілому проходить задовільно, і їх чисельність навесні буде достатньою для створення загрози врожаю і його якості.
Беручи до уваги значний запас зимуючих стадій та задовільний фізіологічний стан більшості шкідників, а також наявність патогенів восени минулого року, навіть у випадку загибелі через несприятливі погодні умови частини (щорічно від 5% до 30%) їх зимуючих стадій, шкідники за сприятливих агрокліматичних умов здатні відновити популяцію загрозливої кількості, а збудники хвороб створити епіфітотійну ситуацію в посівах.
Перш за все, необхідно забезпечити систематичний облік чисельності і контроль стану популяції шкідливих організмів на такому рівні, щоб захисні заходи проводилися тільки у тому випадку, коли чисельність або розвиток шкідливих організмів перевищує економічний поріг шкодочинності (терміном ЕПШ позначається мінімальна чисельність, за якої втрати врожаю перевищують затрати на проведення захисту).
Тому інспектування та моніторинг фітосанітарного стану потребують обов’язкового та систематичного виконання. Від своєчасності та сумлінності проведення зазначених робіт в значній мірі залежатиме доцільність наступних дій аграріїв щодо збереження посівів в період вегетації культур. Доречно зазначити, що службою прогнозу в співпраці з науковцями щорічно видається «Прогноз фітосанітарного стану агроценозів Дніпропетровської області та рекомендації щодо захисту рослин», який є практичним посібником для товаровиробників.
Серед найважливіших факторів, які найбільш негативно впливають на врожайність сільськогосподарських культур, є висока забур’яненість посівів, в тому числі карантинним бур’яном - амброзією полинолистою. За даними багаторічних досліджень наукових закладів, її вплив на зменшення урожайності сільськогосподарських культур складає 25-30%. Особливо небезпечним є поширення амброзії полинолистої на землях соціально-побутового призначення, що викликає різке підвищення алергійних захворювань людей під час цвітіння амброзії.
З метою приведення в належний фітосанітарний, екологічний та естетичний стан території області, зменшенні кількості випадків захворювання на алергію серед населення, пов’язаних з цвітінням амброзії, підвищенні ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, посиленні уваги широких верств населення та громадськості до існуючої проблеми шляхом популяризації знань та роз’яснень щодо шкідливості бур’яну–алергену рішенням Дніпропетровської обласної ради від 23 березня 2012 № 259-12/VI затверджена Регіональна програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних організмів на території Дніпропетровської області протягом 2012 – 2026 років.
Тільки в 2012 році за порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів (незастосування заходів з ліквідації амброзії полинолистої) за ст. 105 КУпАП притягнуто 117 осіб та винесено постанови про накладання штрафу на загальну суму 11985 гривень.
Працівники фітосанітарної інспекції усвідомлюють велику моральну відповідальність перед людьми за безпечний фітосанітарний стан, безпечне довкілля та екологію. Їх покликання – захистити навколишній світ від негативних впливів життєдіяльності людини, від природних шкідливих організмів. Адже фітосанітарія – це унікальний інструментарій створення та забезпечення екологічної рівноваги співіснування людини, культурної рослини, інших біологічних організмів нашої планети.

Анатолій ХОРІШКО, начальник фітосанітарної інспекції Дніпропетровської області.  
Павло ІВАНЧЕНКО, директор ДУ «Дніпропетровська обласна фітосанітарна лабораторія»,
Юрій ДУМАНСЬКИЙ, начальник управління методологічного прогнозування, біологічного захисту та роботи з пестицидами.