Поточний № 4 (1431)

23.04.2024

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

Якісний та обґрунтований менеджмент – основа якості продукції


20.11.2015

ТОВ «ФІДЛАЙФ» - одне з перших підприємств комбікормової галузі України, що сертифіковане міжнародним стандартом ISO 22000-2005. Це розширило можливості позиціонування асортиментного ряду продукції, що виробляється як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках кормів та кормових добавок.

ЯКІСТЬ харчової продукції, яку ми вживаємо, завжди на першому місці серед інших факторів, що впливають на людину. У ланцюгу «рослина – тварина, птиця – людина» можливо передавання та накопичення різних чужорідних речовин (як природного, так і антропогенного походження), що надходять до організму людини та шкодять її здоров’ю. Такими речовинами є токсичні метали, нітрати, нітрити, гістамін, пестициди, радіонукліди, поліциклічні ароматичні вуглеводи, діоксини, мікотоксини, бактерії та бактеріальні токсини. Згадаймо відомі слова Гіппократа: «Ми є те, що ми їмо».

На сьогодні розроблено й рекомендовано величезну кількість різноманітних дієт, систем та напрямків, що відповідають принципам здорового харчування, але не можна забувати про те, що однією з важливих складових здоров’я людини є використання якісних продуктів харчування, які виробляє сільське господарство. Цей принцип актуальний на сьогодні, оскільки набуває популярності виробництво саме безпечної продукції тваринництва і птахівництва, що є джерелом необхідних та потрібних людині продуктів харчування, не залежно від об’ємів та напрямку діяльності господарств.

Звісно, для отримання м’яса, яєць та молока такого рівня необхідні корми, які не тільки повністю задовольняють потребу тварин та птиці у поживних компонентах та забезпечують максимальну виробничу ефективність з одночасним зниженням витрат, а і такі, що відповідають всім принципам виробництва безпечної продукції. Для отримання безпечних комбікормів та кормових добавок, у першу чергу, потрібен відбір та використання високоякісної сировини, дотримання технологічних параметрів виробництва, впровадження інноваційних методів і розробок, що забезпечують якість вироблених продуктів.

В умовах жорсткої конкуренції перемагає не той, хто просто виробляє якісні продукти, а той, хто має реальну можливість підтвердити її якість та може управляти нею, спираючись на стандарти і систему забезпечення харчової безпеки.

Високі вимоги до контролю якості сировини – стратегічні пріоритети діяльності підприємства, що дозволяють з упевненістю констатувати не тільки якість, але й безпеку вироблених комбікормів, білково-вітамінно-мінеральних добавок, преміксів.

Початок проекту з виготовлення продукції на підприємстві – це розробка технології її виробництва (з визначенням постачальників сировинних компонентів для виробництва кормів та кормових добавок), умов та послідовності вхідного контролю якості готової продукції, оптимальної взаємодії між окремими структурними підрозділами.

Виробництво кормових продуктів починається з якісних сировинних складових.

У підприємства склалося стале коло постачальників сировини, що сформувалося в результаті тісного співробітництва протягом кількох років. З кожною фірмою-постачальником укладаються контракти, в яких детально вказані вимоги до вхідної сировини, що використовується при виробництві кормів. При цьому вказані вимоги несуть не абстрактний характер, а являють собою конкретні цифри, що зазначають, скільки і яких елементів міститься у тому чи іншому інгредієнті, вони регламентуються відповідними нормативними документами.

Основний контролюючий орган компанії – виробничо-технологічна лабораторія підприємства, що задіяна в управлінні більшістю ідентифікованих критичних точок контролю.

На всіх етапах виробництва лабораторія здійснює:

тотальний контроль всієї сировини;

регулярний контроль виробничого процесу;

регламентний контроль продукції.

Початок процесу – оцінка якості будь-якої сировини (зернової та продуктів її переробки, продуктів переробки соняшника та сої, білкової та ін.), що надходить на комбікормовий завод; вона починається з відбору проб від кожної партії і детального аналізу за цілою низкою (більше 10) показників.

Окрім відповідності встановленим вимогам щодо якості, сировинні інгредієнти в обов’язково повинні супроводжуватися сертифікатом відповідності або посвідченням якості (сертифікатом якості), а також карантинним сертифікатом.

Наступний етап – контроль виробничого процесу, і заключний – регламентний контроль якості готової продукції.

Випуск якісної продукції, що відповідає встановленим вимогам Системи менеджменту якості та менеджменту безпеки харчової продукції, а також задоволення запитів клієнтів – основна ціль ТОВ «ФІДЛАЙФ».

Основні принципи нашої компанії: дотримання встановлених вимог законодавства щодо якості та безпеки виробленої продукції; впровадження передових досягнень у всіх напрямках діяльності підприємства;

виявлення вимог і очікувань споживачів та оперативне реагування на їх зміни;

підвищення професійного рівня персоналу підприємства та залучення його до управляння якістю;

взаємовигідні відносини з постачальниками.

При використанні комбікормів, БМВД та преміксів преміум-класу, що випускаються під торгівельною маркою «Feed&Life», для годівлі сільськогосподарських тварин та птиці всіх видів і статевовікових груп, можна не тільки домогтися високих показників продуктивності та знизити витрати кормів на одиницю отриманої продукції, але й отримати м’ясо, яйця, молоко з відмінними смаковими якостями, що мають максимально корисні властивості.

 

Комбікормовий завод ТОВ «ФІДЛАЙФ».

Луганська область, Кремінський р-н,

с. Бараниківка, вул. Зарічна, 124.

Конт. тел.: (06454) 9-61-62 (цілодобово),

(068) 699-99-12, (068) 699-99-13 (відділ збуту),

(068) 969-13-19 (магазин фірмової торгівлі).