Поточний № 5 (1432)

23.07.2024

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

Ювілейний поступ Полонського краю


09.03.2013

Нинішній рік для Полонського району - сучасної адміністративної одиниці Хмельницької області - буде ювілейним, 90-им. Цей край багатий на традиції та щедру подільську природу.
Сам райцентр - Полонне - одне із старовинних міст на Поділлі, має свій колорит. А відлік своєї історії почало ще в X столітті, коли належало древньоруським князям. За версією дослідників, назва містечка утворилася від давньоруського «полонина» (луг, луки). Але прославилося Полонне далеко за своїми межами керамічними виробами. У роки радянські Полонщина входила до п’ятірки найкращих на Хмельниччині. За часів незалежності з причин різних, як кажуть, об’єктивних та суб’єктивних, економічна міць краю стала слабшою, особливо в галузі промисловій. Але й зроблено все ж було чимало, зокрема в плані соціальному. Нині ж тут активно розвивається аграрне виробництво, створюючи передумови, щоб після найближчого, вже згадуваного ювілею, Полонський район зустрів своє століття на стрімкому поступі, квітучим та багатим краєм.

ПОВЕРТАЮЧИ погляд у недалеке минуле, мусимо визнати, що перші роки незалежності виявились надто важкими для всіх галузей народного господарства нашого району. Районна, міська, селищна та сільські ради, новостворена держадміністрація докладали всіх зусиль для збереження стабільної роботи промислових, сільськогосподарських підприємств, соціальної сфери. Але не все залежало від місцевого керівництва. У державі відбувались незворотні процеси, спрямовані на руйнацію економічних, політичних і соціальних основ минулого соціалістичного ладу. Були розірвані економічні зв’язки з колишніми республіками, не вистачало обігових коштів, зростав диспаритет цін, взагалі було втрачено державний вплив на економіку.
Зміни, які відбувались у районі в наступні роки призвели до різкого спаду виробництва, вивільнення значної кількості працівників». Припинив свою діяльність через банкрутство фарфоровий завод - гордість багатьох поколінь полончан. Його унікальні художні вироби залишились лише в музейній експозиції районного історичного музею. Через відсутність замовлень зупинились ремонтно-транспортне підприємство, райагропостач.
Але промислова галузь району все ж набирає свій хід. Працюють в умовах жорсткої конкуренції на ринку ПАТ «Полонський гірничий комбінат», ЗАТ «Полонський хлібзавод», КП «Буртинський завод вогнетривів», «ПАТ Полонський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика», молокозавод. Загалом на промислових підприємствах району працює 1080 штатних працівників.
Полонщина має всі необхідні умови для заохочення інвесторів. Загальний об’єм іноземних інвестицій, залучених в економіку району з початку інвестування, склав 358 тис. доларів США. Всі вони спрямовані у промисловість. З 2010 року успішно працює підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «Полонне Траузес Фекторі» по пошиву джинсового одягу на 300 робочих місць. У 2010 році Харківським керамічним заводом створено ТОВ «Майдан-Вильський кар’єр», де працює 60 чоловік.
За роки незалежності потужного розвитку набуло мале підприємництво, яке відіграє важливу роль в насиченні ринку споживчими товарами та послугами, створенні додаткових робочих місць, наповненні місцевих бюджетів. За статистичною звітністю в 2012 році в районі функціонувало 98 малих підприємств.
Значних змін за роки незалежності зазнали сільськогосподарські товариства району. Реформування, розпаювання колишніх колгоспних і радгоспних земель створили таку структуру агроформувань в районі: два сільгоспкооперативи, три СТОВ, 41 фермерське господарство, 168 чоловік самостійно обслуговують земельні паї. Третину земель обробляють інвестори.
Впровадження новітніх технологій у сільськогосподарське виробництво дає можливість інтенсивно працювати. Врожайність зернових зросла з 21,5 центнерів у 2005-му році до 35,8 центерів із гектара в 2011 році.
Пріоритетами соціальної політики в районі за роки незалежності було і є створення умов для забезпечення достатнього життєвого рівня населення, розвитку трудового потенціалу, посилення адресної державної підтримки малозабезпечених верств населення, соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян, створення цілісної системи медико-соціальної та трудової реабілітації інвалідів, сторення безпечних умов праці на виробництві. Системою державних допомог та субсидій було охоплено 5838 сімей району. З 1993 року функціонує будинок–інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, в якому проживає 45 громадян в належних побутових умовах.
Триває газифікація району. За роки незалежності газифіковано 16 сіл із 45.
Налагоджено тринспортний зв'язок: 21 автобусний маршрут сполучає населені пункти району.
За роки незалежності введено в дію три школи на 486 учнів, добудовано 12 класних кімнат і спортзал ЗОШ І-ІІІ ст. №7. У грудні 2010 року зведено із застосуванням сучасних будівельних матеріалів і технологій і здано в експлуатацію Буртинську ЗОШ І-ІІІ ст. на 162 учнів.
Завершено комп’ютеризацію всіх шкіл, включаючи школи І ступеня, 16 шкіл (56 відсотків) підключено до мережі Інтернет, 12 об’єднано в освітню комп’ютерну мережу. Виконання програми «Шкільний автобус» дало можливість забезпечити з 2009 року стопроцентний підвіз учнів.
Успішно триває процес вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування, зростає роль 19 територіальних громад в соціально-економічному і культурному житті населення. Більшість рад взяли на себе всю повноту відповідальності за розвиток своїх територій, за рахунок власних коштів та субвенцій вирішують питання благоустрою, охорони навколишнього середовища, утримання соціальних об’єктів, вміло мобілізовують жителів на вирішення насущних проблем.

Григорій СТАНІСЛАВ, голова Полонської райдержадміністрації Хмельницької області.